• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls

Engures vidusskolas jaunumi

Rezultāti animācijas īsfilmu konkursā „Pasaka-asaka”

12/12/2014
Engures vidusskolas datorgrafikas pulciņa dalībnieki piedalījās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu datorgrafikas un datorapmācības pulciņu video un animācijas īsfilmu konkursā „Pasaka-asaka”. Skolēni veidoja darbus, ņemot vērā kādu latviešu tautas pasaku. Katra dalībnieka iesūtītais d

Paldies ziedotājiem!

12/12/2014
Labdarības tirdziņā saziedoti 230 eiro. Mīļš paldies visiem! Par ziedojumu pateicas arī Kristapa mamma Inga: „Mīļš paldies par vēlēšanos palīdzēt mazajam Kristapam. Visu naudiņu, ko saziedo Kristapam, izmantojam puisēna rehabilitācijai. Par ziedojumiem ir izdarīts daudz. Kristapam ir

Labdarības tirdziņš

07/12/2014
Trešdien, 10.decembrī, skolā tradicionāli notiks Labdarības tirdziņš. Aicināti visi tirgot un pirkt gribētāji!

Aicinājums uz Vecāku dienu

24/11/2014
Cienījamie vecāki! Gaidīsim Jūs uz gadskārtējām skolas vecāku dienām š.g. 2. decembrī! 08:20 – 15:15 – stundu apmeklējumi pēc klašu stundu sarakstiem, 16:00 – 18:00 – individuālas sarunas ar priekšmetu skolotājiem, iespēja tikties ar skolas logopēdu, sociālo pe

Jaunie Rīgas sargi

21/11/2014
            Ideju, ka mēs varētu piedalīties spēlē „Jaunie Rīgas sargi”, mums izteica mūsu vēstures skolotāja Daiga Latve. Uz jautājumu:”Kas mums tur būs jādara?” skolotāja nemācēja atbildēt, jo pašai nebija nekādas informācijas par konkursa gaitu, bet tas mūs nekādā veidā neapturēja

Informācija lapas apmeklētājiem

07/11/2014
Ja Jums ir jautājumi vai ierosinājumi skolas administrācijai, izmantojiet sadaļu “Jautājumiem“. Par konkrēto jautājumu atbildi sniegs kompetentā persona. Uz anonīmiem ziņojumiem atbildes netiks sniegtas! Sadaļā “Jaunumi” ir redzams plānoto notikumu kalendārs. K