• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

Sveicam!

09/03/2017
8.martā Slampē notika skatuves runas konkurss, kurā piedalījās arī mūsu skolas labākie dzejas un prozas runātāji. Lepojamies ar saviem skatuves runas konkursa laureātiem! Anna Lāce – 2. pakāpe, Roberts Šivars – 2. pakāpe, Emīls Amsils – 2. pakāpe. Paldies Ernesta vec

Žetonu vakars

09/03/2017
Piektdien, 10.martā plkst. 18:00 skolas aktu zālē notiks 12.klases žetonu vakars.

Lepojamies!

01/03/2017
Priecājamies kopā ar Anabellu Barkovu un skolotāju Agitu Pumpuri par iegūto atzinību starptautiskajā konkursā “Es dzīvoju pie jūras”. Šogad konkursam iesūtīja 3482 darbus no 28 valstīm – Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas, Somijas, Rumānijas, Serbijas, Polijas, Ukrainas,

Pateicības skolotājiem

01/03/2017
Skolas padomes apkopotā informācija no vecākiem un skolēniem.

Mazais Kristaps lūdz mūsu palīdzību!

01/03/2017
Tā kā līdz rehabilitācijas sākumam ir atlicis mazāk kā mēnesis, tad ļoti lūdzam palīdzēt mazajam Kristapam. Pateicoties līdzcilvēku atbalstam Kristaps ir izgājis vairākus rehabilitācijas kursus. Ir manāmi veselības uzlabojumi, tāpēc arī nākamajā gadā ir ieplānots rehabilitācijas kurss

Sveicam!

28/02/2017
24. 02. 11 Engures vidusskolas skolēni piedalījās ZPD konferencē Tukumā. Rezultāti – Erita Miķelsone – 3. vieta, Ivita Puzānova – atzinība, Rihards Grīviņš – 3. vieta, Mārtiņš Lorencs – atzinība, Helēna Skuja – 1. vieta (darbs izvirzīts uz reģionu),