• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

Apsveikums

23/12/2016
Lai mirdzošas acis, lai atplaucis smaids, Lai atvērta sirds un lai dvēsele balta, Lai zudis ikviens – pat viskvēlākais naids –  Pat speldzīga nakts tad vairs neliksies salta.   Sirsnīgus Ziemassvētkus un Jaunajā gadā prieku darbā, saticību, veselību, mieru un mīlestīb

Ziemassvētku pasākumi skolā

19/12/2016
Jau pavisam droši var teikt, ka 1. mācību semestris ir beidzies. Otrdien, 20. decembrī pulksten 11.00 svētku pasākums sākumskolai, pulksten 16.00 5. – 12. klasei. 21. decembrī līnija, liecību izdošana un pulksten 10.00 koncerts Engures evanģēliski luteriskajā baznīcā. Mācības at

Labdarības tirdziņš

06/12/2016
Ir atkal pienācis brīdis, kad tiekam aicināti uz sirdssiltiem darbiem! 7. decembrī pēc 4. stundas notiks tirdziņš, kurā iegūtos ziedojumus dāvāsim Kristapam, lai viņš varētu turpināt savu ārstēšanos! Turpināsim būt mazā zēna eņģeļi!

Vecāku padomes aicinājums

06/12/2016
Cien. Engures vidusskolas skolēnu vecāki! Lai varētu uzlabot skolas vidi un mācību procesu, aicinām Jūs izteikt savu viedokli, paust emocijas, ieteikt idejas, uzdot jautājumus vai vienkārši pateikt kādam paldies! Info: Engures vidusskolā pie 1. stāva ieejas durvīm ir novietota vecāku

Vecāku diena

21/11/2016
Cienījamie vecāki! Gaidīsim jūs uz gadskārtējo skolas vecāku dienu šā gada 28.novembrī! 08:20 – 15:15  – stundu apmeklējumi pēc klašu stundu sarakstiem; 09:00 – 14:30 – psihologa konsultācijas; 16:00 – 18:00 – individuālas sarunas ar skolotājiem, ie

Latvijai 98.dzimšanas diena!

17/11/2016
Sveicam svētkos!