• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls

Engures vidusskolas jaunumi

Skolas autobusu kursēšanas laiks 1.septembrī

27/08/2015
UZ SKOLU UZ MĀJĀM    LIELAIS AUTOBUSS  Sēme pie veikala – 8.25 Sproģi – 8.30 Pie „Lindagas” – 8.55 Klapkalnciems – 9.05 Apšuciems – 9.10 Plieņciems – 9.15 Ķesterciems – 9.20 Engure – 9.30 12.45 Ķesterciems – Sēme – Plieņciems – Apšuciems – Klapkalnciems – Ragaciems   MAZAIS AUTO

Jaunā mācību gada pirmā skolas diena

27/08/2015
Jaunais mācību gads šogad iesāksies 1.septembrī ar svinīgo līniju skolas sporta stadionā. Līnijas sākums plkst. 10:00, bet skolotāji skolēnus un viņu vecākus savās klasēs gaidīs jau no plkst. 9.00. Pēc līnijas skolēni kopā ar klases audzinātājiem dodas uz savu pirmo stundu.

Klašu audzinātāji 2015./2016.m.gadam

13/08/2015
Skolēni vēl bauda vasaras brīvdienas, taču skola un skolotāji jau gatavojas jaunajam mācību gadam. Nākošajā mācību gadā klases audzina: 1.a/b klase – audz. Inga Dreimane,  Ieva Orste 2.klase – audz. Iveta Otmane 3.kl. – audz. Vita Liepiņa 4.kl. – audz. Ina Puzanova 5. kl. – audz. Dace

Nepieciešamie mācību piederumi jauno mācību gadu uzsākot

11/08/2015
Nu jau pavisam drīz sāksies jaunais mācību gads. Mācību grāmatas jau gaida savus skolēnus skolā. Bet ir laiks pārbaudīt mācību piederumus.  1.klasei vajadzīgas 5 lielrūtiņu + 10 trīslīniju burtnīcas. (Parasti uz burtnīcām ir rakstīts “1.klase”‘. Ja ir šaubas, droši v

Izlaiduma pasākumi Engures vidusskolā

09/06/2015
Izlaidums 9.klasei notiks 13.jūnijā plkst. 18:00 Engures kultūras namā. Izlaidums 12.klasei notiks 20.jūnijā plkst. 17:00 Engures kultūras namā.

3.klase Mammadaba Meistarklasē

28/05/2015
Otro gadu trešie piedalās Mammadaba Meistarklasē. Rudenī bijām ekskursijā uz Tērvetes dabas parku. Pavasarī kopā ar 4.klasi iestādījām ap 3000 priedīšu, izlikām putnu būrīšus. Apmeklējām arī varen labo pasākumu Kuldīgā Meža ABC. Tur 31 pieturā papildinājām zināšanas par mežu nozari- k