• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls

Engures vidusskolas jaunumi

Talka 21.aprīlī!

20/04/2016
Laika apstākļu dēļ skolas teritorijas uzkopšanas talka pārcelta uz ceturtdienu, 21.aprīli. Mācību stundas notiek. Pēc 7.stundas kopā ar klašu audzinātājiem un atbildīgajiem skolotājiem sakopsim katrai klasei norādīto teritoriju. Līdzi jāņem cimdi, grābekļi un labs noskaņojums.

Makulatūras vākšana tuvojas finišam

18/04/2016
Makulatūras vākšanas akcija beigsies 22.aprīlī.

Nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu izvešana

07/04/2016
Engures vidusskola jau 2. gadu iesaistās Zaļās Jostas konkursā „Tīrai Latvijai!” Nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu izvešana  no Engures vidusskolas paredzēta 27.04.2016. Neliela izmēra priekšmetus var nest un nodot līdz 26.04. skolotājai S. Skujiņai. Lielākos priekšmetus no

Sveiciens Lieldienās!

26/03/2016
No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm, No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs, Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās, Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt, Un pašiem mīlestību paust. Saulainas Lieldienas! 

Aicinājums uz gadskārtējo vecāku dienu

10/03/2016
Cienījamie vecāki! Gaidīsim jūs uz gadskārtējo skolas vecāku dienu šā gada  22.martā! 8:20 – 15:15 – stundu apmeklējumi pēc klašu stundu sarakstiem. 16:00 – 18:00 – individuālas sarunas ar skolotājiem, skolas logopēdu, speciālo pedagogu, administrāciju. Uz indi

540. Engures mazpulks aicina pievienoties!

09/03/2016
 540. Engures mazpulks “Dzintari” aicina jaunus dalībniekus pievienoties viņu pulciņam. Nodarbības vada skolas bijusī audzēkne un Mazpulku kustības liela entuziaste Justīne Fišere. Pieteikšanās un nodarbības notiek piektdienās 6.stundas laikā 223. kabinetā (vācu valodas kl