• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls

Engures vidusskolas jaunumi

Klašu audzinātāji

29/08/2014
Jaunajā mācību gadā ir mainījies 5.a un 5.b klases, un 8.a un 8.b klases skolēnu sadalījums pa klasēm. Lai ikviens varētu atrast savu klasi, pie katras klases telpas būs redzams saraksts. Arī klašu audzinātāju sarakstā ir izmaiņas. Zemāk norādītajā sarakstā norādīta klase, tās audzinā

Skolas autobusu kursēšanas laiks 1.septembrī

28/08/2014
UZ SKOLU UZ MĀJĀM    LIELAIS AUTOBUSS  Sēme pie veikala – 8.30 Sproģi – 8.40 Pie „Lindagas” – 9.00 Klapkalnciems – 9.10 Apšuciems – 9.15 Plieņciems – 9.20 Ķesterciems – 9.25 Engure – 9.35 12.45 Ķesterciems – Sēme – Plieņciems – Apšuciems – Klapkalnciems – Ragaciems   MAZAIS AUTO

Nepieciešamie mācību piederumi jauno mācību gadu uzsākot

21/08/2014
Nu jau pavisam drīz sāksies jaunais mācību gads. Mācību grāmatas jau gaida savus skolēnus skolā. Bet ir laiks pārbaudīt mācību piederumus.  1.klasei vajadzīgas 5 lielrūtiņu + 10 trīslīniju burtnīcas. (Parasti uz burtnīcām ir rakstīts “1.klase”‘. Ja ir šaubas, droši v

Pirmā skolas diena

20/08/2014
Jaunais mācību gads šogad iesāksies 1.septembrī ar svinīgo līniju skolas sporta stadionā. Līnijas sākums plkst. 10:00 Pēc līnijas skolēni kopā ar klases audzinātājiem dodas uz savu pirmo stundu, bet visi vecāki tiek aicināti skolas aktu zālē uz informatīvu tikšanos ar skolas vadību.

Atvadoties no ilggadēja skolotāja un kolēģa Jura Lagzdiņa

24/07/2014
Vēl bija jādzīvo, Vēl jāskaita bija daudzu dienu spožums Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas. Vēl daudz bij ņemams, dodams. Mijams, Bet stunda nolikta bij dvēselei, Kad mieru rast. ( Rainis.) Šā gada 23.jūlijā mūžībā aizgājis ilggadējs Engures vidusskolas skolotājs Juris Lagzdiņš. Visu

Izglītības iespējas Engures vidusskolā

19/06/2014
Ja vēlies iegūt vidējo izglītību, vari izvēlēties Engures vidusskolu. Skolā ir licencēta viena vidējās izglītības programma – vispārizglītojošā virziena programma, kas dod iespēju pēc vidusskolas beigšanas stāties gan eksakto, gan humanitāro zinātņu fakultātēs. Skolas absolventi