• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls

Engures vidusskolas jaunumi

5.b un 7.a klase ZZ čempionātā

21/05/2015
Aprīlis un maija sākums bijis rosīgs un pārsteigumiem bagāts laiks tiem Engures vidusskolas klašu kolektīviem, kuri šogad bija izlēmuši piedalīties jauniešiem tik populārajā „ZZ Čempionātā”. Lai iegūtu tiesības startēt pusfinālā, skolēni gatavoja mājas darbus par tēmu „Mana novada dār

Ģimenes dienas koncerts

18/05/2015
15. maija pēcpusdienā skolēni aicināja vecākus un vecvecākus uz Ģimenes dienas koncertu. Tā reizē bija arī kā atskaite par paveikto mācību gada laikā. Dziedātāji, dejotāji un deklamētāji rādīja savas prasmes, kas ir novērtētas dažādos konkursos un skatēs. Labus rezultātus skolēni var

Pēdējais zvans

18/05/2015
15. maijā pēdējais skolas zvans izskanēja divpadsmitās un devītās klases skolēniem. Pirms eksāmeniem vienpadsmitie bija sasaukuši „speciālistu”  konsīliju, lai noteiktu, cik gatavi skolas beidzēji ir eksāmeniem.  Lai konsīlija atzinumi būtu pozitīvi, īkšķus turēja arī pirmklasnieki. S

“Tik vai Cik?”matemātikas olimpiādes rezultāti

14/05/2015
Starptautiskā matemātikas olimpiāde “Tik vai Cik?” ir matemātikas sacensības 4.klašu skolēniem. Olimpiādē var piedalīties jebkurš skolēns no 4.klases. Olimpiādes mērķis ir veicināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt matemātisko un loģisko domāšanu, radošumu un iemaņ

Sveicam jaunos pētniekus!

14/05/2015
7. maijā Tukumā notika reģiona (Kandavas, Brocēnu, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu) 2.- 4. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skate. No Engures vidusskolas tajā piedalījās  4.klases skolēni Miks Rieksts – Hofmanis un Anna Marija Vārpiņa. Abi skolēni ļoti pārliecinoši

5.b konkursā “Esi gudrs – būsi vesels”

10/05/2015
14.aprīlī Tukuma kultūras namā notika 5. klašu viktorīna  „Esi gudrs – būsi vesels” starp Tukuma, Engures un Jaunpils vispārizglītojošajām  skolām. Engures vidusskolu godam pārstāvēja 5.b klase ar komandas kapteini Lauru Ozoliņu un saviem klases biedriem Lieni Francisku Daneli,