• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

“Engures vidusskolas atbalsta biedrības” dibināšanas sapulce

16/02/2017
Paziņojums! Engures vidusskolas Skolas padomes vecāki aicina skolēnu vecākus, absolventus un citus interesentus uz  “Engures vidusskolas atbalsta biedrības” dibināšanas sapulci š.g. 6. martā, plkst. 18:00 Engures vidusskolas aktu zālē. Kopā mēs varam! Tel. informācijai 26619416  

Paveiktais projektu dienās

13/02/2017
Piektdien, 10.februārī,  1. stundā 2. – 8. klases prezentēja savu veikumu projekta dienu laikā, kas norisinājās no 1.02. līdz 02.-02. Projekta dienās katra klase apkopoja informāciju un  savas idejas, kā izveidot interesantu dabas taku Engurē, iekļaujot tajā gan informāciju par

Sveicam olimpiāžu dalībniekus!

06/02/2017
Sveicam olimpiāžu dalībniekus un viņu skolotājus! 13.01. Latvijas un pasaules vēsture Katrīna Silva Mierkalne Vēsture 12. 5.v. Atzinība 16.01. latviešu valoda un literatūra Helēna Skuja Latv.v. 11. 2.v. 20.01. fizikā tiešsaistē Kristaps Eniņš Fizika tiešs. 9.a 1.vieta Laura Luīze Dumb

Paziņojums vecākiem!

04/02/2017
Engures vidusskolas vecākiem! „Katrs bērns ir savas ģimenes spogulis. Un arī Tu te esi, jo tā vajag, ir neskaitāmi labāk dzīvot, ja Tu esi blakus…” Vēlamies informēt skolēnu vecākus un atgādināt par vecāku pienākumiem pret bērnu un skolu, lai nerastos nepatīkami starpgadījumi un pārpr

Sveicam!

23/01/2017
17. janvārī 4.-5. klašu komandas piedalījās starpnovadu sacensībās tautas bumbā. Abas komandas – gan meiteņu, gan zēnu ieguva 1. vietu. Malači!  

Apsveikums

23/12/2016
Lai mirdzošas acis, lai atplaucis smaids, Lai atvērta sirds un lai dvēsele balta, Lai zudis ikviens – pat viskvēlākais naids –  Pat speldzīga nakts tad vairs neliksies salta.   Sirsnīgus Ziemassvētkus un Jaunajā gadā prieku darbā, saticību, veselību, mieru un mīlestīb