• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls

Engures vidusskolas jaunumi

Aicinājums uz Vecāku dienu

24/11/2014
Cienījamie vecāki! Gaidīsim Jūs uz gadskārtējām skolas vecāku dienām š.g. 2. decembrī! 08:20 – 15:15 – stundu apmeklējumi pēc klašu stundu sarakstiem, 16:00 – 18:00 – individuālas sarunas ar priekšmetu skolotājiem, iespēja tikties ar skolas logopēdu, sociālo pe

Jaunie Rīgas sargi

21/11/2014
            Ideju, ka mēs varētu piedalīties spēlē „Jaunie Rīgas sargi”, mums izteica mūsu vēstures skolotāja Daiga Latve. Uz jautājumu:”Kas mums tur būs jādara?” skolotāja nemācēja atbildēt, jo pašai nebija nekādas informācijas par konkursa gaitu, bet tas mūs nekādā veidā neapturēja

Informācija lapas apmeklētājiem

07/11/2014
Ja Jums ir jautājumi vai ierosinājumi skolas administrācijai, izmantojiet sadaļu “Jautājumiem“. Par konkrēto jautājumu atbildi sniegs kompetentā persona. Uz anonīmiem ziņojumiem atbildes netiks sniegtas! Sadaļā “Jaunumi” ir redzams plānoto notikumu kalendārs. K

Bērni apsveic Latviju

07/11/2014
Skolēni tiek aicināti piedalīties unikālā projektā “Apsveikums Latvijai”. Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” īsteno šo patriotisma veicināšanas projektu ar mērķi veicināt skolēnu interesi par inženierzinātnēm. Unikālā projekta “Apsveikums Lat

Patriotu nedēļas pasākumi

06/11/2014
11. novembrī  pieminot Lāčplēša dienu plkst. 17:00 notiks Lāpu gājiens. Pulcēšanās organizēta trijās vietās: 1. – 4. klases pulcējas Ostas un Selgas ielu krustojumā, 5. – 7. klases pulcējas un iet no Rosmes un Jūras ielu krustojuma, 8. – 12. klases no šūšanas ceha „Sakta”.  Visi dodas

Konkurss “Mūsu sapņu ekskursija” 4.- 6.klasei

04/11/2014
Starptautisko autobusu operators ECOLINES (SIA Norma-A) aicina visus Latvijas skolu 4.–6. klases skolēnus no 2014.gada 6.oktobra līdz 21.novembrim piedalīties radošo darbu konkursā – “Mūsu sapņu ekskursija”. Konkursa “Mūsu sapņu ekskursija” mērķis ir sniegt iespēju skolēniem pašiem sa