• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls

Engures vidusskolas jaunumi

Atvadoties no ilggadēja skolotāja un kolēģa Jura Lagzdiņa

24/07/2014
Vēl bija jādzīvo, Vēl jāskaita bija daudzu dienu spožums Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas. Vēl daudz bij ņemams, dodams. Mijams, Bet stunda nolikta bij dvēselei, Kad mieru rast. ( Rainis.) Šā gada 23.jūlijā mūžībā aizgājis ilggadējs Engures vidusskolas skolotājs Juris Lagzdiņš. Visu

Izglītības iespējas Engures vidusskolā

19/06/2014
Ja vēlies iegūt vidējo izglītību, vari izvēlēties Engures vidusskolu. Skolā ir licencēta viena vidējās izglītības programma – vispārizglītojošā virziena programma, kas dod iespēju pēc vidusskolas beigšanas stāties gan eksakto, gan humanitāro zinātņu fakultātēs. Skolas absolventi

Aicina darbā

16/06/2014
Engures vidusskola aicina darbā apkopēju. Pieteikuma vēstuli sūtīt elektroniski uz adresi ilze.kalnozola@engure.lv vai personīgi nodot lietvedībā līdz 2014.gada 30. jūnijam.

Izlaiduma pasākums 12.klasei

13/06/2014
12.klases izlaiduma pasākums notiks 21.jūnijā plkst.17:00 Engures kultūras namā.

Engures vidusskolas 8.a klases starts konkursa „Esi drošs – neesi pārdrošs” finālā

04/06/2014
Finālā  skolēni Līvu Akvaparka teritorijā pildīja dažādus praktiskus uzdevumus, demonstrējot prasmi, kā rīkoties dažādās situācijās, kas saistītas ar drošību. Piemēram, skolēni sniedza palīdzību slīkstošam cilvēkam, rādot kādus priekšmetus var izmantot glābšanai, kā arī, ko darīt ar b

9.klašu izlaidums

03/06/2014
Izlaidums 9.klasei notiks 13.jūnijā plkst.18:00 Engures kultūras namā.