• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls

Engures vidusskolas jaunumi

Karjeras nedēļas

27/09/2016
Šogad Karjeras nedēļas pasākumi norisinās no 4. – 14.oktobrim. Pasākumos piedalās visas klases no 1. līdz 12.klasei. Karjeras nedēļas  norises plānojums: Pasākums Mērķauditorija Laiks, vieta Norises apraksts Atklāšanas pasākums 12. klase 10. 10. 11.00 – 14.00, Tukuma 2.vsk. Meis

Skolas salidojums tuvojas!

01/09/2016
Jau 10.septembrī gaidām visus, kas jebkad mācījušies vai strādājuši  Engures skolā, salidojumā  “Engures skolai – 210!”  Dalībnieku reģistrācija un svinīgā daļa Engures Kultūras namā plkst. 18:00.  Dalības maksa 5,- Eur, pensionāriem 3,-Eur. Plkst. 21:00 balle un cit

Valsts prezidents Zinību dienā Engures vidusskolā

01/09/2016
Enguri Zinību dienā pagodina Valsts prezidents /FOTO/ Latvijas Valsts prezidenta viesošanās Engurē    

Sveicam Zinību dienā

31/08/2016
Rīts mostas ar rudens ziedu smaržu, gājputnu klaigām, vēstot jaunu sākumu skolas gaitām. Klāt 1.septembris un jaunais mācību gads. Lai skolēnus zināšanu apgūšanas prieks pavada katru mācību dienu! Lai skolotājiem un skolas darbiniekiem ir gandarījums par paveikto darbu! Lai vecākiem n

1.septembra svinīgā līnija

30/08/2016
Skola atkal gaida skolēnus, vecākus uz jaunā mācību gada atklāšanas svinīgo līniju 1.septembrī plkst. 10:00 stadionā.

Klašu sadalījums telpās

29/08/2016
Klases audzinātāji gaidīs savus skolēnus šādās telpās: 1.klase         Vita Liepiņa           237.             2.stāvs 2.a klase      Ieva Orste               148.             1.stāvs 2.b klase      Inga Dreimane      236.            2.stāvs 3.klase         Iveta Otmane          230.