• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

Pateicības skolotājiem

01/03/2017
Skolas padomes apkopotā informācija no vecākiem un skolēniem.

Mazais Kristaps lūdz mūsu palīdzību!

01/03/2017
Tā kā līdz rehabilitācijas sākumam ir atlicis mazāk kā mēnesis, tad ļoti lūdzam palīdzēt mazajam Kristapam. Pateicoties līdzcilvēku atbalstam Kristaps ir izgājis vairākus rehabilitācijas kursus. Ir manāmi veselības uzlabojumi, tāpēc arī nākamajā gadā ir ieplānots rehabilitācijas kurss

Sveicam!

28/02/2017
24. 02. 11 Engures vidusskolas skolēni piedalījās ZPD konferencē Tukumā. Rezultāti – Erita Miķelsone – 3. vieta, Ivita Puzānova – atzinība, Rihards Grīviņš – 3. vieta, Mārtiņš Lorencs – atzinība, Helēna Skuja – 1. vieta (darbs izvirzīts uz reģionu),

Uzmanību! Par kustībām sociālajos tīklos, kas var nopietni kaitēt bērniem

28/02/2017
Par kustībām sociālajos tīklos, kas var nopietni kaitēt bērniem VBTAI rīcībā ir informācija, ka Latvijā arvien atpazīstamākas kļūst kustības, kuru mērķis ir vairot un pastiprināt bērnos pašnāvības domas un provocēt autoagresīvu jeb paškaitējošu uzvedību.  Kustības bērnu vidū kļūst akt

“Engures vidusskolas atbalsta biedrības” dibināšanas sapulce

16/02/2017
Paziņojums! Engures vidusskolas Skolas padomes vecāki aicina skolēnu vecākus, absolventus un citus interesentus uz  “Engures vidusskolas atbalsta biedrības” dibināšanas sapulci š.g. 6. martā, plkst. 18:00 Engures vidusskolas aktu zālē. Kopā mēs varam! Tel. informācijai 26619416  

Paveiktais projektu dienās

13/02/2017
Piektdien, 10.februārī,  1. stundā 2. – 8. klases prezentēja savu veikumu projekta dienu laikā, kas norisinājās no 1.02. līdz 02.-02. Projekta dienās katra klase apkopoja informāciju un  savas idejas, kā izveidot interesantu dabas taku Engurē, iekļaujot tajā gan informāciju par