Projekts “Izzini dabu – koku uzmērīšnaa, vecuma un garuma noteikšana”