Spēļu nakts pasākums Engures vidusskolā

Foto: Adele Lujāne