2019.gada 13.aprīlī mūsu lieliskie dejotāji sasnieguši labus rezultātus, piedaloties Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novada izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam. Apsveicam gan dejotājus, gan skolotāju Eviju Bergmani ar iegūto 2.pakāpi.

9.aprīlī Tukuma 2.vidusskolā notika Tukuma, Engures un Jaunpils novadu informātikas 7.kl. olimpiāde.

Engures vidusskolu pārstāvēja 7.klases skolnieks Niks Šulcs un ieguva godpilno 3.vietu. Apsveicam un sakām lielu paldies gan Nikam, gan skolotājai Artai Šteinbergai par ieguldīto darbu!

Cienījamie vecāki!

 

Gaidīsim jūs uz skolas atvērto durvju dienām š.g.16.aprīlī

“Skola ceļā uz kompetenču izglītību”

 

8.20 – 11.45  – stundu apmeklējumi 1.-5.klasēs

11.05-13.35 – stundu apmeklējumi 6.- 12.klasēs

      

  Uz tikšanos Engures vidusskolā!

 

Jelgavas 4. vidusskolā aizvadīta Latvijas izglītības iestāžu koru konkursa reģionālā – Zemgales – kārta, kurā savu gatavību XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas Rīgā notiks 2020. gadā, apliecināja 36 kori – tostarp Engures vidusskolas 5-9.klašu koris, iegūstot 1.pakāpes diplomu.

Katram korim konkursā bija jāizpilda trīs dziesmas – izlozes, izvēles un obligātā. Koru mākslinieciskais un tehniskais sniegums tika vērtēts pēc 50 punktu skalas, un atbilstoši skatē iegūtajam punktu skaitam koriem tiek piešķirta kvalitātes pakāpe – augstākā, I, II vai III – vai pateicība par piedalīšanos.

Skates dalībnieku sniegumu vērtēja Valsts izglītības satura centra (VISC) neformālās izglītības departamenta vecākā referente kora mākslā Rita Platpere, Dziesmu svētku virsdiriģents Mārtiņš Klišāns, Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja diriģente Anita Liekna, Jelgavas 4. vidusskolas direktors, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes loceklis- Agris Celms.

 

Apsveicam ar panākumiem kora dalībniekus un skolotājas Daci Lāci un Arnitu Freināti. Paldies par ieguldīto darbu un laiku.

8.aprīlī Engures vidusskolā notika iztēli rosinošs pasākums – izrāde „Viņš ir pliks”. Izrāde notika projekta „Skolas soma” ietvaros.

5.-12. Klase varēja lūkot un piedalīties ļoti modernā uzvedumā, kurā tika izmantotas dažādas tehnoloģijas, un kuras pamatā bija skaistā H.K.Andersena pasaka „Kailais karalis”. Izrāde lika domāt gan jauniešiem, gan skolotājiem.

2019.gada 3.aprīlī Anna Marija Vārpiņa piedalījās VIII Mūzikas olimpiāde 2019 valsts mērogā un ieguva 1.vietu!

Olimpiādes tēma bija “muzicē un saceri”. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi: 

1.1. rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes;
1.2. attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus;
1.3. paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu;
1.4. radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas.

Olimpiādes saturs
Olimpiāde notiek trijās daļās.I. Mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski) un dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm

Olimpiādes 1.daļa notiek divos posmos:

  • mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar mūzikas klausīšanos un klausāmā skaņdarba saturu (darba lapas ar kompozīcijas, laikmeta, mūzikas valodas raksturojumu, mūzikas formas, izpildītāju sastāva noteikšanu);
  • dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli).

II. Tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā) 

Tautasdziesma pēc skolēna izvēles, to var izpildīt a cappella vai ar nenoteikta augstuma skanējuma instrumentu pavadījumu. Skolēns tautasdziesmu izpilda no galvas.III. Savas kompozīcijas atskaņošana 

Oriģinālkompozīcija – oriģināldziesma, instrumentāls oriģinālskaņdarbs vai tautasdziesmas apdare;
savas kompozīcijas radoša audiovizuāla, multimediāla prezentācija.
Kompozīcijas ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes.

Tautasdziesmas notis, kā arī sava oriģināldarba partitūra katrā olimpiādes posmā jāiesniedz pirms uzstāšanās žūrijas komisijai.

Vērtēšanas kritēriji bija – atbilstība uzdevumu nosacījumiem;  zināšanas tēmas ietvaros; mākslinieciskā izpildījuma kvalitāte; emocionalitāte un artistiskums; oriģinalitāte. Katra uzdevuma izpildi vērtē ar 0–10 punktiem; vietas un apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz iegūto punktu kopsummu par katru no olimpiādes daļām:  labākais dalībnieks teorētiskajos jautājumos; labākais tautasdziesmas/skaņdarba izpildītājs; interesantākā oriģinālkompozīcija.

Rezultāti ir izcili. Apsveicam gan Annu, gan  skolotāju Daci Lāci!

Sestdien, 13. aprīlī no plkst. 12:00 līdz 14:30 Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Teātra mājā „Zirgu pasts” (Dzirnavu iela 46, Rīga) norisināsies Mūzu akadēmija, kurā bakalaura studiju interesenti varēs piedalīties sešās LKA docētāju un studentu vadītās paraugnodarbībās, vienlaikus gūstot priekšstatu par LKA studiju piedāvājumu, studiju procesu un vidi. Mūzu akadēmija ir iespēja topošajiem studentiem pārliecināties, vai izvēlētā studiju joma atbilst viņu interesēm.

Šajā gadā interesentiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties sešās nodarbībās:

  • Ievads spāņu kultūrā: ikdienas dzīve un sociālās paražas / viesdocente Ana León-Manzanero;
  • 10 gadsimti, 10 gadi un 1 stunda: hronikas “Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij” tapšana / profesors un viens no grāmatas sastādītājiem Raimonds Briedis;
  •  Kultūras pasākuma producēšana / docente Agnese Hermane, bakalaura programmas “Radošās industrijas” 2. kursa studentes Tīna Žmuida un Linda Malvīne Zandere;
  •  Welcome to The English-speaking Fun Club / profesore Anita Načisčione, docente Ingrīda Keviša, bakalaura apakšprogrammas “Starpkultūru sakari” specializācijas “Latvija – Lielbritānija” 4. kursa studentes Ineta Vaivade un Elīza Ella Dumpe;
  • Kam domāts kultūras piedāvājums – visiem vai dažiem? Kultūras patēriņa pētījuma dati / profesore Anda Laķe;
  • Audiovizāla materiāla uztveres fenomens kinomākslā / lektors Jānis Putniņš

Ikvienam interesentam laikā no 27. marta līdz 10. aprīlim būs iespēja elektroniski reģistrēties dalībai sešās LKA piedāvātās bezmaksas nodarbībās: https://ej.uz/muzuakademija

Nodarbībā “Ievads spāņu kultūrā: ikdienas dzīve un sociālās paražas” viesdocente no Spānijas Ana León-Manzanero pastāstīs, kāpēc Spānijā ir pieņemts staigāt pa māju āra apavos, par ko spāņi “tur īkšķus” 22. decembrī, ko tieši nozīmē “tapas” un no kurienes cēlusies šī kulinārā tradīcija. Nodarbības vadītāja padalīsies ar vairākiem padomiem par to, kā rīkoties dažādās komunikatīvajās situācijās, ceļojot vai dzīvojot Spānijā.

Bakalaura studiju “Kultūras un mākslu studijas” vadītājs Raimonds Briedis ir viens no hronikas “Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij” (2018) sastādītājiem, un nodarbībā R.Briedis interesentiem pastāstīs, kā iecerēto sinoptisku tabulu vietā tapa vērienīga hronika vairāk nekā 1000 lappušu apjomā, kas sistemātiski aptver notikumus no 13. gadsimta līdz 20. gadsimta sākumam. Hronikā “Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij” uzmanība pievērsta tam, kādas ziņas ir saglabājušās par to, kas katrā gadā ir noticis, kādas celtnes celtas, kādi mākslas darbi veidoti, kādas mūzikas un teātra spēles spēlētas, kādi rakstnieki darbojušies.

LKA un Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” vadītāja Agnese Hermane nodarbībā “Kultūras pasākumu producēšana” mēģinās atklāt formulu veiksmīgai pasākumu organizēšanai. Lai veiksmīgi noorganizētu kultūras pasākumu, nepieciešami daudz dažādi priekšnosacījumi – laba ideja, spēja skaidri noteikt pasākuma mērķi un mērķauditoriju, spēja plānot norisi, atrast atraktīvu vietu un atbilstošu laiku, kā arī nepieciešams atrast finansējumu un saskanīgu, profesionālu komandu. Nodarbība sniegs ieskatu pasākumu producēšanas pamatelementos, ko būs iespēja pielietot praksē, kopā ar programmas “Radošās industrijas” 2. kursa studentēm radot pašiem sava pasākuma koncepciju.

Apakšprogrammas “Starpkultūru sakari” specializācijas “Latvija – anglofonās valstis” interesenti tiks aicināti paviesoties klasiskās britu tradīcijās balstītā klubā kopā ar profesori Anitu Načisčioni, docenti Ingrīdu Kevišu un bakalaura apakšprogrammas “Starpkultūru sakari” specializācijas “Latvija – Lielbritānija” 4. kursa studentēm Inetu Vaivadi un Elīzu Ellu Dumpi.

2018. gada nogalē LKA profesore un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja Anda Laķe kopā ar kolēģiem un biedrību “Culturelab” īstenojusi apjomīgu pētījumu par kultūras patēriņu Latvijā. A.Laķe ir arī bakalaura studiju apakšprogrammas “Kultūras socioloģija un menedžments” vadītāja un nodarbībā iepazīstinās ar pētījuma tapšanas procesu, kā arī komentēs pētījuma rezultātus. Piemēram, vai zinājāt, ka Latvijā ļoti aktīvi kultūras patērētāji ir tieši jaunieši, ka ar uzviju attaisnojusies reģionālo koncertzāļu būvniecība un ka kinoteātros Holivudas grāvējus tiecas izkonkurēt latviešu kino?

Savukārt bakalaura studiju programmas „Audiovizuālā māksla” interesentiem būs iespēja apmeklēt LKA Nacionālās filmu skolas vadītāja un lektora Jāņa Putniņa lekciju „Audiovizāla materiāla uztveres fenomens kinomākslā”. Lai arī audiovizuālais materiāls vienmēr iedarbojas uz skatītāju uztveri, šī iedarbība var tikt panākta izmantojot ļoti dažādus paņēmienus. Demonstrējot piemērus gan no naratīvām, gan eksperimentālām filmām tiks apskatītas un pretnostatītas divas radikāli atšķirīgas metodes.

2019. gadā skolēniem būs iespēja uzsākt studijas piecās LKA bakalaura studiju programmās: “Audiovizuālā māksla” (specializācijas: “Filmu režija”, “Operatora māksla”, “Filmu montāža un skaņa”, “Audiovizuālās un skatuves mākslas producēšana” un “Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija”), “Radošās industrijas”, “Kultūras socioloģija un menedžments”, “Kultūras un mākslu studijas” un “Starpkultūru sakaroi” (specializācijas “Latvija – Spānija” un “Latvija – anglofonās valstis”).

 

Nodarbību plānu meklē, lūk, šeit.

Strauji tuvojas viens no mācību gada satraucošākajiem un svarīgākajiem posmiem – eksāmenu laiks. Lai mudinātu skolēnus gatavošanos eksāmeniem uzsākt laicīgi, Uzdevumi.lv ir izveidojuši informatīvu materiālu 9. un 12. klasēm.

Kā sagatavoties eksāmeniem ar www.uzdevumi.lv

Tuvojoties eksāmenu laikam, skolēni arvien biežāk sāk uztraukties – kā labāk sagatavoties, ar ko sākt, kā visefektīvāk pārbaudīt un uzlabot savas zināšanas? Lai atvieglotu satraucošo posmu līdz pārbaudījumu dienai, Uzdevumi.lv piedāvā ieteikumus, kā skolēniem izmantot portālu un tā sniegtās iespējas pirms eksāmeniem.

Seko līdzi eksāmenu grafikam

Gatavošanos eksāmeniem jāuzsāk laicīgi un pakāpeniski, tāpēc ir svarīgi būt informētam par datumiem, kuros eksāmeni plānoti. Lai palīdzētu nepalaist garām svarīgos pārbaudījumus, esam izveidojuši īpašu grafiku, kurā 9. un 12. klašu skolēni var pārskatāmi redzēt gan eksāmenu datumus, gan ērti piekļūt treniņuzdevumiem:
Atvērt eksāmenu grafiku

Risini eksāmenu treniņuzdevumus

Bieži satraukuma iemesls ir neziņa, ko īsti gaidīt no eksāmeniem un kam būt gatavam. Uzdevumi.lv piedāvā skolēniem iespēju izmēģināt un risināt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, kas papildināti ar dažādām variācijām, kā arī pareizo atbilžu skaidrojumiem, kas ļaus padziļināti nostiprināt savas zināšanas. Eksāmenu treniņuzdevumi pieejami tādos priekšmetos kā latviešu valodamatemātikaangļu valoda un vēsture.

Atkārto mācību tēmas

Atkārtošana – zināšanu māte, tieši tāpēc papildus treniņam pirms eksāmeniem noteikti noderēs atkārtot arī dažādas mācību tēmas, kas skolā apgūtas gadu gaitā. Vienkopus tēmas dažādos mācību priekšmetos vari apskatīt Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”.

Informācijai: Eksāmenu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu. Savukārt tēmas latviešu valodā, matemātikā un citos skolas mācību priekšmetos 1.-12. klasei ir pieejamas bez maksas.

Vēlam veiksmi un ticam, ka jums viss izdosies!

Esam uzsākuši savu pavasara skrējienu Carnikavā – šo sestdien, 30.martā,  un lepojamies, ka mūsu jaunieši ir tik aktīvi, ka pat visi skriet gribētāji nesatilpst divos skolas autobusos – skrējienā piedalījās 109 jaunieši no Engures vidusskolas! Tādēļ lielu paldies sakām vecākiem, kuri savus bērnus uz pirmos “Stirnu buka” taku skrējienu nogādāja paši ar savu transportu.
Pateicoties jums visiem, Engures vidusskola starp skolām par atvesto skolēnu skaitu ieguva 1.vietu! Otro vietu ieguva Tukuma 2.vidusskola, jo viņi bija atveduši 82 jauniešus. Bet kopumā “Stirnu buks 2019” pirmajā posmā piedalījies rekordliels skaitlis – 4919 dalībnieki! Nākamais posms gaidāms jau 27.aprīlī Tērvetē.
Sporta skolotāja Indra un arī skolēni saka lielu paldies skolai par atbalstu, jo “Stirnu buks” ir ārpus skolas pasākums, kurā skola nodrošina transportu jauniešiem bez maksas.
Ieskaties, kā mums gāja:
Foto speciāli Engures vidusskolai: A.Lujāne

Tiem, kuriem patīk skriet!

Līdz šai ceturudienai, 4.aprīlim, ir iespējams pieteikties Tet Rīga Maratonam (Lattelecom) pie sporta skolotājas Indras Krēgeres. Iespējams piedalīties maratonā ir skolēniem no 4. – 12.klasei!

Kā jau katru gadu, esam aktīvi! 
Ieskaties, ka maratonā gāja 2018.gadā!

Sākot ar 18.martu līdz  maijam (4.ceturksnis)  viena sporta stunda nedēļā būs veltīta peldēšanas prasmju apguvei, kuras iekļautas mācību priekšmeta obligātajā saturā.

 

Nodarbības notiks Ķesterciema peldbaseinā.

Diena

 

Laiks Klases Bērnu skaits Atbildīgais skolotājs
Pirmdiena 12.50 – 13.50 1. kl.

13

Indra Krēgere

Inese Rožkalne

Trešdiena 12.50 – 13.50 2. kl. 19 Indra Krēgere

Inese Rožkalne

Autobuss:

Pirmdiena:         plkst. 12.50         1. kl.

                             plkst. 13.50         atgriežas skolā 1. kl.

                            

Trešdiena: plkst. 12.50         2. kl.

                   plkst. 13.50         atgriežas skolā 2. kl.

Lejuplādē: iIzmaiņas stundu sarakstā sākot ar 18.03.2019.

Pirmajā Latvijas Aviācijas karjeras un izglītības dienā, kas norisināsies 29.martā no plkst. 11:00 līdz 20:00 tirdzniecības centrā “Spice”, apmeklētājiem būs vienreizēja iespēja tikties ar vadošajiem Latvijas aviācijas uzņēmumiem un mācību iestādēm, lai iepazītu darba un izglītības iespējas aviācijas nozarē.

Tirdzniecības centra 1.stāvā pie informācijas centra apmeklētāji varēs uzzināt par aktuālajiem darba piedāvājumiem lidostā “Rīga” un virszemes apkalpošanas uzņēmumā “Havas”. Tāpat, būs iespēja tikties ar uzņēmuma “Latvijas Gaisa Satiksme” pārstāvjiem, kuri ir uzsākuši atlasi vienā no prestižākajām aviācijas profesijām – gaisa satiksmes dispečeri. Savukārt, aviācijas tehnoloģiju uzņēmums “Airline Support Baltics” piedāvās darba un prakses vietas aviācijas tehniķu un inženieru profesijās.

Interesentiem, kuri vēlas veidot karjeru aviācijā, būs iespēja iepazīt mācību iestāžu piedāvājumu akadēmiskajā un profesionālajā izglītībā. Pasākuma laikā plašu aviācijas izglītības programmu klāstu piedāvās Transporta un sakaru institūts un Rīgas aeronavigācijas institūts. Savukārt, iespēju celt savu kvalifikāciju, lai varētu strādāt ar bīstamajām kravām vai apgūt gaisa kravu pārvadājumu pamatus, piedāvās Latvijā vienīgais šāda veida apmācību centrs “BE SMART”, bet par iespējām apgūt aizraujošo pilota profesiju pastāstīs nacionālās aviokompānijas “airBaltic” jaunizveidotās Pilotu akadēmijas specialisti.

Lai labāk iepazītu aviācijas profesiju priekšrocības un izaicinājumus, tirdzniecības centra “Spice” stāvlaukumā būs apskatāma lidostas “Rīga” un virszemes apkalpošanas uzņēmuma “Havas” lidlauka tehnikas ekspozīcija. Savukārt, tirdzniecības centra hallē pie informācijas centra būs iespēja apskatīt vienu no modernākajiem Latvijā ražotajiem tālvadības gaisa kuģiem, ko ir izstrādājis Latvijā reģistrētais uzņēmums “UAV Factory”

Cik gan daudz un dažādu krāšņu priekšnesumu! Jums tas noteikti ir jāredz. Ieskaties foto galerijā un gūsti prieku caur bildēm.

Foto: Adele Lujāne

Fizika ir sarežģīta, tomēr tik ļoti interesanta. Tā uzskata ikviens, kurš pastiprināti apgūst fizikas pamatus.

2019.gada 18.janvārī  notika fizikas tiešsaistes olimpiāde un 9.-12.klašu grupā Elizabete Liepa (10.klases audzēkne) ieguva augstāko vērtējumu desmito klašu grupā starp Engures, Jaunpils un Tukuma novada vidusskolām, iegūstot 3.vietu. Jāatzīmē, ka pirmā un otrā vieta netika piešķirta nevienam, jo neviens no olimpiādes dalībniekiem neieguva attiecīgo punktu skaitu.  Liels prieks un gandarījums ir pedagogam B.Andrusam, kurš jaunieti gatavoja olimpiādei.