Sestdien, 11. septembrī, Apē notika Vivus.lv MTB Maratona 2021. gada 6. posms, kurā piedalījās Engures vidusskolas puiši – Kristers Raginskis, Mareks Ozoliņš, Toms Tramdahs, Jurģis Freināts. Mūsu komandu citos sacensību posmos pārstāvējuši arī Edijs Veismanis, Martins Kronbergs un Gustavs Gronskis, Dāvids Vītols.

Puiši sacensībās piedalās jau visu sezonu, iegūstot pieredzi un krājot neskaitāmus kilometrus, lai varētu konkurēt ar saviem vienaudžiem Latvijas augstākajā līmenī. Treniņu kursu aizsākām 2020. gada 6. novembrīun šobrīd jau varam runāt par komandu, kas aktīvi trenējas četras reizes nedēļā. Ņemot vērā to, ka mūsu treniņu process ir aizsācies tikai nesen, Apē jau tikām pie pirmās medaļas, 2. vietu savā vecuma grupā ieguva Jurģis Freināts, konkurentam piekāpjoties tikai finiša sprintā zaudējot vienu sekundi. Jāpiebilst, ka, lai sasniegtu vietu uz goda pjedestāla, sporta skolas, sporta klubi, savus audzēkņus ir trenējuši vismaz 4-8 gadus.

Aicinu arī citus Engures vidusskolas skolēnus, gan zēnus, gan meitenes no 9 gadu vecuma, kuri vēlētos trenēties kalnu divriteņu disciplīnā sporta pulciņa ietvaros divas reizes nedēļā (otrdienās, ceutrtdienās). Lai piedalītos treniņos nepieciešamas trīs lietas: vēlme sportot, velosipēds, obligāti arī ķivere! Piedalīties aicināts jebkurš, kurš vēlas uzlabot savas prasmes riteņbraukšanā, iegūt jaunus draugus un uzlabot savu sportisko formu.

Pieteikšanās skolā pie sporta skolotāja Ginta.

Pēc vecāku ierosinājuma Mykoob.lv paziņojumos ir publicēta skolas ēdnīcas ēdienkarte 13/09 – 17/09.
Parasti cenšamies nedēļas laikā to nemainīt, tomēr piegāžu neprecizitātes vai produktu kvalitāte reizēm liek to mainīt!

Izmaiņas autobusu kustības grafikos – izlasi un nenokavē!

Dzeja dzīvo Engurē!

Ieskaties, varbūt noder!

Informācija par klašu telpām un mācību nodarbību laikiem!
Ieskaties!

Informācija par 1. septembra pasākuma norisi!

Šogad, kā jau katru gadu, “mazā skoliņa” būs – gaidīsim ciemos!

Tukuma novada Dome š.g. 5.augustā nolēma, izmaksāt vienreizēju materiālu pabalstu 50,00 euro katram Engures, Lapmežciema un Smārdes pagastu teritorijā deklarētajam bērnam, kurš 2021. gada 1. septembrī pirmoreiz uzsāk mācības skolā un nesaņem cita veida Tukuma novada pašvaldības materiālo atbalstu šim mērķim.

Lēmumā noteikta kārtība pabalsta saņemšanai:
2. lai saņemtu pašvaldības pabalstu pabalsta uzsākot mācības 1.klasē, bērna vecāks vai aizbildnis līdz 2021. gada 30. septembrim iesniedz Tukuma novada pašvaldības iestādei “Tukuma novada sociālais dienests” iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu, norādot bērna un savus personas datus, kā arī norēķina rekvizītus. Bērnu vecāki vai aizbildņi, kuriem nav iespējams pabalstu izmaksāt bezskaidras naudas norēķinu veidā iesniegumā norāda vēlamo pagasta pārvaldes kasi.

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums_pabalsts_1_klase

Informācija vecākiem – par izglītības programmām, par nepieciešamajiem dokumentiem, par mācību priekšmetiem un nepieciešamajām lietām.

Visu to var uzzināt pievienotajā dokumentā – Skolas sākums

Gaidīsim!

2021./2022.mācību gadā divas izglītības programmas vispārējā vidējā izglītībā: sociālo zinātņu un vides un veselīga dzīvesveida jomās.

Mācību priekšmeti, kuri tiek piedāvāti apgūt padziļināti sociālo zinātņu jomā ir sociālās zinātnes (kas ietver sevī ekonomiku, filozofiju, politiku un tiesības), ģeogrāfija un angļu valoda.

Vides un veselīga dzīvesveida jomā – padziļināti tiek piedāvāti apgūt bioloģija, ģeogrāfija un angļu valoda.

Abās programmās kā specializētos kursus piedāvājam apgūt: psiholoģiju, publisko uzstāšanos, tehnisko grafiku, aizsardzības mācību. Svarīga ir prasme uzstāties, aizstāvēt savu viedokli, iepazīt sevi un citus cilvēkus.

Kā fakultatīvu piedāvājam SMU (skolēnu mācību uzņēmumus) projektā Junior Achievement Latvia un autoapmācību.

Veiksmīgi apgūstot piedāvātās programmas, pēc vidusskolas varēsi turpināt izglītību politikā un sociālo zinātņu jomā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, pedagoģijā, vides un mežu apsaimniekošanas un lauksaimniecības jomā, sociālajā aprūpē, drošības un militārajos dienestos.
Tā kā skola piedāvā pilno ķīmijas un fizikas kursu (optimālajā līmenī), tad ir iespēja turpināt mācības inženierzinātņu vai medicīnas jomā.

10. klasē abām programmām priekšmeti ir kopīgi (atšķirība ir 11. klasē), tādēļ, ja īsti nav skaidrs, kura ir Tava joma, būs laiks padomāt!

Uz tikšanos Engures vidusskolā!

Jaunais standarts 2022

Skola esot otrās mājas, šogad bija otrādi – mājas bija otrā skola, vismaz skolēniem.
12. klasei šis gads bija īpašs izaicinājums, skolā netiek, bet vidusskola jābeidz, un viņiem izdevās!
2. jūlijā tad nu viņus izlaidām, kaut ar zināmiem ierobežojumiem, bet beidzot klātienē!
Izlaidums kā nevienam – estrādē, ar fantastisku dabīgo apgaismojumu, saulītes UV staru dezinfekciju un ļoti daudz svaiga gaisa.
Bija nopietnas runas, skaisti vārdi, nenopietnas atmiņas un patiesi laba vēlējumi.

Paldies par patīkamu sadarbību trīs gadu garumā, gan vēl tiksimies – nāciet ciemos!

Audzinātājs

Par skaisto mirkļu iemūžināšanu paldies Adelei Lujānei

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus

Klāt pēdējā skolas diena, visi kopā joprojām nedrīkstam tikties, bet mazākos pulciņos gan drīkstam!
Informācija par tikšanās laikiem un transportu.