Cik zaļas lapas kokam,
Tik zaļi bijām mēs.
Un nopietni pa jokam
Zaļš prieks vēl iekšā sēž!
01.07.2022. svinēja visi 12.klases absolventi, viņu vecāki un EVS skolotāji!
Ceļš līdz šai dienai bija pilns ar izaicinājumiem, pirmkārt, jau ar attālinātajām mācībām (no 105 mācību nedēļām, kas plānotas visā vidusskolas kursā, klātienē mācījāmies tikai 63).

Jau no 28.02.2022. mūsu valstī norit izglītojoša kampaņa “Es, Tu un Satversme”. Kampaņas ietvaros vairāk kā 110 Satversmes vēstneši apmeklēs 150 skolas Latvijā.

7. un 8. aprīlī Satversmes vēstnesis, mūsu Engures vidusskolas absolvents, šobrīd Augstākās tiesas administratīvo lietu zinātniski analītiskais padomnieks Jānis Geks viesojās mūsu skolā un tikās ar 9. – 12. klašu skolēniem. Šobrīd, kad demokrātiskām vērtībām tiek mests izaicinājums, kad pret neatkarīgu, demokrātisku valsti – Ukrainu tiek izvērsts bruņots iebrukums, ir īpaši svarīgi stiprināt mūsu valsts pamatvērtības, kas definētas Satversmē – valsts pamatlikumā, kuram šogad atzīmējam 100-gadi.

Paldies skolotājai Daigai Latvei par organizatorisko darbu, kad pēc ilgāka pārtraukuma skolēniem bija iespēja kopīgi piedalīties šādā klātienes sarunā.
Skolēnu domas pēc tikšanās ar J.Geku:

 • Uzzinājām, ka Satversme ir stabils un fundamentāls likums, kurš nenoveco (mūsu valsts Satversme ir 6. vecākā pasaulē);
 • Arī šodien aktuālas air Satversmē iekļautās vērtības;
 • Tikšanās laikā valdīja pozitīva enerģija;
 • Tas patiešām bija vērtīgi!

————————————————————————————————————————-

Vai vēlies padziļināti apgūt sociālo zinātņu jomu vai vides un veselīga dzīvesveida jomu? Nāc pie mums!

Mācību stundu plāns vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (31016011) īstenošanai

Skola realizē šādas izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programmu (kods 21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
 • Vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011)

 

Ierodoties skolā pieteikt savu bērnu uz 1.klasi (jāpiesaka līdz 10.08.2022.) jāiesniedz:

 • dzimšanas apliecība/ personas apliecinošs dokuments – jāuzrāda
 • izziņa un liecība no b/d (kopija)
 • jāuzraksta iesniegums (skolas izstrādāta forma)
 • bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u)

Medicīniskā karte ir jau izveidota katram pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, un tiek izsniegta vecākiem, bērnam mainot izglītības iestādi. Ar medicīnisko karti tālāk jādodas pie ģimenes ārsta, kurš izvērtē bērna veselības stāvokli un nosaka veicamās pārbaudes. Vecāku pienākums ir informēt skolu par bērna veselības stāvokli, piemēram, pavājinātu redzi, dzirdi un citiem veselības traucējumiem, specifiskām īpatnībām un citiem apstākļiem, piemēram, organisma alerģiskām reakcijām.

 

Kas jāprot pirmklasniekam, uzsākot skolas gaitas?

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijām nākamajam pirmās klases skolēnam (MK noteikumi Nr.716 „Noteikumi par valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām un izglītības programmas paraugiem”)

 • Lasītprasme

Topošajam pirmklasniekam jāmāk lasīt atsevišķi vārdi un jāsaprot izlasītais. Lai bērns to varētu, viņam ir jābūt izpratnei par skaņām, jāspēj sadzirdēt skaņas un tās atdalīt.  Galvenais ir veidot izpratni par to, kā veidojas un no kā sastāv vārds un spēt izlasīt atsevišķus vārdus.

 • Rakstītprasme 

Bērnam, uzsākot mācības, būtu jāmāk rakstīt visi alfabēta rakstītie burti – mazie un lielie.

 • Matemātika

Pirmklasniekiem, aizejot uz skolu, būtu jāmāk noteikt skaitļa sastāvu 10 apjomā. Tas nozīmē noteikt, kādos veidos var salikt 10 (tas nozīmē saprast, no kādām divām lietu vai objektu grupām var salikt kopā 10: 1 un 9, 2 un 8 utt. Bērnam ir jāpazīst cipari, jāraksta cipari, jāpazīst pamata ģeometriskās figūras, strādāt ar dažādiem mēriem.

 • Sociālā un pilsoniskā mācību

Šī mācību joma ietver zināšanas par sevi, sabiedrību, drošības noteikumiem. Tāpat bērniem būtu jāzina Latvijas valsts simboli, valsts ideja un jāizprot cieņa pret valsti.

 • Dabas zinātņu mācību joma

Bērns novēro dabu tuvākajā apkārtnē un var aprakstīt, kādi ir augi, dzīvnieki, zemes virsma, zina, kā vērot dabu un nenodarīt dabai pāri.

 • Tehnoloģiju mācību joma

Bērns prot veikt dažādus rokdarbus, mācās darboties ar dažādiem rīkiem – griež ar šķērēm, līmē, ver. Bērns stāsta par sava darba ieceri, plāno savas ieceres īstenošanas soļus,

 • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Tas ietver muzicēšanu ar dažādiem instrumentiem, dziedāšanu, dejošanu, zīmēšanu, gleznošanu.

 • Veselība un fiziskā aktivitāte

Šī mācību joma veido izpratni par veselīgu dzīves veidu kā ieradumu. Tāpat bērnam jāprot dažādos veidos pārvietoties, pārvarēt šķēršļus, būt fiziski attīstītam, piedalīties rotaļās un spēlēs

Topošajam pirmklasniekam jāzina:

 • savs vārds, uzvārds;
 • vecāku vārdi, uzvārdi;
 • savs vecums:
 • mājas adrese;
 • būtiska ir sociālo prasmju pārvaldīšana – prasme veidot attiecības ar vienaudžiem, neņemt to, kas viņiem nepieder;
 • pašapkalpošanās prasmes, prasme parūpēties par sevi (prast sasiet kurpju šņores, apģērbties piemēroti apstākļiem, mazgāt rokas pēc zīmēšanas, mājturības, pirms ēšanas, mācīties pašam sakārtot skolas somu), saprast, ka ik darbībai ir atvēlēts noteikts laiks.

Svarīgi! Mācību piederumi un lietas, kas jāiegādājas vecākiem

 • Guaša (12 krāsas)
 • Otas (3 dažāda lieluma – maza, liela, vidēja – plakanas)
 • A3 un A4 zīmēšanas papīrs
 • Aplikāciju papīrs
 • Krāsainie zīmuļi (12 krāsas – forma), spicējamais
 • Līme PVA un līmes zīmulis
 • Šķēres
 • Pasteļkrītiņi – eļļas
 • Plastilīns
 • Pildspalva
 • Parastie zīmuļi (vidēji mīksti HB, mīksts)
 • Lineāls ( 20-30 cm)
 • Dzēšgumija (baltā)
 • Burtnīcas:
 • 5 rūtiņu (lielās rūtiņas)
 • 10 līniju (trīslīniju)1.kl.
 • 5 plānās klades
 • Nošu burtnīca (mazā)
 • Materiālu kaste (plastmasas)
 • Sporta tērps – nodarbībām telpās un laukā
 • Sporta apavi
 • Maiņas apavi
 • Ķemme
 • Papīra kabatlakatiņi, krūze.

 

Lietas, kuras ir ļoti svarīgi iemācīties kopā ar savu bērnu pirms ierašanās Engures vidusskolā

 

Jāiemācās sasveicināties – LABRĪT, LABDIEN, UZ REDZĒŠANOS,  lietot vārdus PALDIES, LŪDZU, ATVAINOJIET, PIEDOD, kā es varu palīdzēt…

 

Mājās ir jāiemāca: būt organizētam,rūpēties par savām lietām, nepārvietot citu lietas, ievērot noteikumus un paradumus.

 

Jāiemācās atbilstīga uzvedība! Skaļi papēži pasākuma vai stundas laikā – nepatīkama parādība. Tikpat nepatīkama, kā sarunas pa mobilo telefonu nepiemērotā laikā. Tā mēs mācāmies būt audzināti un taktiski cilvēki, un no mums to mācās bērni.

 

Jāiemācās sajūsmināties un mīlēt! Mīlēt savu klasi, interesēties par norisēm tajā, par sava bērna un viņa klasesbiedru panākumiem. Bērns, kurš zina, ka viņu mīl un tic viņam – sasniedz daudz vairāk.

 

Jāiemācās labvēlīgi izturēties pret skolotāju! Skolotājam ļoti vajadzīgs Jūsu atbalsts, Jums, savukārt nepieciešams skolotāja atbalsts. Bērnam nepieciešama sapratne un cieņpilnas attiecības starp viņam tik svarīgiem cilvēkiem – skolotāju un vecākiem.

 

 

Skolā ir pieejams: 

 

 • logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, skolotāja palīgs, mūzikas terapeits;
 • pagarinātā grupa 1. – 4.kl. skolēniem

Mīļie vecāki!

Veidosim cieņas pilnu sadarbību, atbalstu un ieinteresētību jūsu bērnu izglītošanā!

Tuvojoties ikkatrai Latvijas dzimšanas dienai, svētku gaidās aktivizējas domas par Mājām.

Par Piederību.
Dzimšanas dienas laiks atkal un atkal ir apliecinājums, ka pat vistumšākajā laikā dzimst gaisma. Un dzimst ne tikai no gaismām, ko atmirdzina sveču dejojošās liesmiņas logu rūtīs.
Ir lietas, ko neizvēlamies. Ir daudz tāda, kas, ienākot šajā pasaulē, katram vienkārši tiek dots.
Māte, tēvs, brāļi, māsas, ģimene, kurā piedzimstam, sēta, bērzs pie loga un šūpoles sētā.
Arī – tēvzeme. Būt lepnam par savu tēvzemi – tas ir tas pats, kas zināt, mīlēt, sargāt un ar pirkstu galiņiem pateicībā pieskarties savas…vecvecmātes jaunības dienu fotogrāfijai. Piekļaut. Sargāt. Cienīt. Mīlēt. Izjust saikni.
(Maija Laukmane)
Sagaidot Latvijas 103 dzimšanas dienu, Engures vidusskolas skolēni kopā ar saviem skolotājiem piedalījās virtuālās izstādes izveidē – Manas ģimenes senās, vērtīgās lietas, notikumi, stāsti. Un tā ir tapusi virtuāla izstāde, kas ļauj mums iepazīt mūsu skolas skolēnu ģimenes vērtības, stāstus, personības. Lai interesants ceļojums virtuālajā izstādē!

Esam mājsēdē – vismaz pagaidām un ir jāatgādina par attālinātā mācību procesa norisi un pienākumiem.
Aktualizējam infomāciju 2021./2022. mācību gadam.

Mācību procesa organizācijai tiek izmantots esošais stundu saraksts, mācību stundu sākums katru dienu plkst. 8.30

Spied šeit, Iesaistīto pušu darbības un atbildība.

Sestdien, 11. septembrī, Apē notika Vivus.lv MTB Maratona 2021. gada 6. posms, kurā piedalījās Engures vidusskolas puiši – Kristers Raginskis, Mareks Ozoliņš, Toms Tramdahs, Jurģis Freināts. Mūsu komandu citos sacensību posmos pārstāvējuši arī Edijs Veismanis, Martins Kronbergs un Gustavs Gronskis, Dāvids Vītols.

Puiši sacensībās piedalās jau visu sezonu, iegūstot pieredzi un krājot neskaitāmus kilometrus, lai varētu konkurēt ar saviem vienaudžiem Latvijas augstākajā līmenī. Treniņu kursu aizsākām 2020. gada 6. novembrīun šobrīd jau varam runāt par komandu, kas aktīvi trenējas četras reizes nedēļā. Ņemot vērā to, ka mūsu treniņu process ir aizsācies tikai nesen, Apē jau tikām pie pirmās medaļas, 2. vietu savā vecuma grupā ieguva Jurģis Freināts, konkurentam piekāpjoties tikai finiša sprintā zaudējot vienu sekundi. Jāpiebilst, ka, lai sasniegtu vietu uz goda pjedestāla, sporta skolas, sporta klubi, savus audzēkņus ir trenējuši vismaz 4-8 gadus.

Aicinu arī citus Engures vidusskolas skolēnus, gan zēnus, gan meitenes no 9 gadu vecuma, kuri vēlētos trenēties kalnu divriteņu disciplīnā sporta pulciņa ietvaros divas reizes nedēļā (otrdienās, ceutrtdienās). Lai piedalītos treniņos nepieciešamas trīs lietas: vēlme sportot, velosipēds, obligāti arī ķivere! Piedalīties aicināts jebkurš, kurš vēlas uzlabot savas prasmes riteņbraukšanā, iegūt jaunus draugus un uzlabot savu sportisko formu.

Pieteikšanās skolā pie sporta skolotāja Ginta.

Pēc vecāku ierosinājuma Mykoob.lv paziņojumos ir publicēta skolas ēdnīcas ēdienkarte 13/09 – 17/09.
Parasti cenšamies nedēļas laikā to nemainīt, tomēr piegāžu neprecizitātes vai produktu kvalitāte reizēm liek to mainīt!

Izmaiņas autobusu kustības grafikos – izlasi un nenokavē!

Dzeja dzīvo Engurē!

Ieskaties, varbūt noder!

Informācija par klašu telpām un mācību nodarbību laikiem!
Ieskaties!

Informācija par 1. septembra pasākuma norisi!

Šogad, kā jau katru gadu, “mazā skoliņa” būs – gaidīsim ciemos!