Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus

Klāt pēdējā skolas diena, visi kopā joprojām nedrīkstam tikties, bet mazākos pulciņos gan drīkstam!
Informācija par tikšanās laikiem un transportu.

Aicinām jūs uz tiešsaistes sarunu š.g. 1.jūnijā plkst.18.00.
Aizpildot pievienoto anketu, saite tiešsaistes sarunai tiks nosūtīta uz jūsu norādītajiem @ pastiem.

Tikšanās laikā būs iespēja iepazīties ar skolotāju, skolas administrāciju un saņemt atbildes uz jums neskaidrajiem jautājumiem.

https://forms.gle/Dt7CCWgWXeP9dCsA6

Par kokiem

4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

Šogad, tāpat kā mācīties, arī talkot kopā un klātienē nevaram, tāpēc rīkojamies pēc jau ierastā modeļa – attālinātā talka

ATCELTAS

Klātienes mācības no 19. aprīļa.

Beidzot varam tikties klātienē, tomēr skolā ir jāievēro un skolā jānokļūst. Te būs nepieciešamā informācija, tikamies skolā!

Nodarbību plāns pirmajai klātienes nedēļai, beidzot! Tiekamies skolā!

Autobusu kustības saraksts “ārnodarbību” nedēļai, tiekamies klātienē!

Informācija par autobusu grafikiem, norises laikiem utt. sekos vēlāk.

Ārkārtējās situācijas dēļ arī šajā mācību gadā tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos valsts pārbaudījumus. Jau šobrīd ir zināms, ka 12. klases svešvalodu eksāmenu norise ir pārcelta no marta uz maija mēnesi un, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, skolēniem šogad un arī nākamgad jākārto trīs obligātie eksāmeni. 18. martā Saeimā 2.lasījumā tika apstiprināts lēmums par valsts pārbaudes darbu norisi 9. klasēm 2020./2021. mācību gadā.

Lai izglītojamajiem būtu iespēja pārbaudīt savas zināšanas un pamatprasmes un pēc rezultātu iegūšanas tās pilnveidot, lai turpinātu izglītību vidējās izglītības posmā, paredzēts, ka 9. klases izglītojamajiem aprīlī jāveic divi obligātie diagnosticējošie darbi (DD) matemātikā un latviešu valodā latviešu mācību valodas izglītības programmā. Pēc izglītības iestādes izvēles Engures vidusskolas 9. klases skolēni kārtos diagnosticējošo darbu arī dabaszinībās, kas ietver pamatprasmju demonstrēšanu ģeogrāfijā, bioloģija, fizikā un ķīmijā.

Diagnosticējošo darbu (DD) mērķis ir skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa noteikšana, kā arī iespēja novērtēt attālināto mācību gada laikā sasniegto. Svarīga ir arī atgriezeniskās saites saņemšana pamatizglītības posma noslēgumā. Diagnosticējošo darbu rezultāts neietekmē nedz semestra, nedz gada vērtējumu.

2020./2021. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas

11.04.2021 projektu diena, “Sagaidi brīvlaiku bez parādiem”.

Kad tapa raksts, tad sniegs jau bija gandrīz pavisam nokusis, bijām pārliecināti, ka neviens sniegavīrs vairs nekur nav noslēpies, tāpēc nolēmām – varam beidzot sumināt šī gada konkursa labākos, lielākos, oriģinālākos un visādi citādi “visvisvissniegavīrīgākos”.
Bija ļoti daudz labu sniegavīru un pilnīgas vienprātības par nominācijām nebija, tomēr pēc garām tiešsaistes debatēm esam nonākuši pie savas izvēles.
Engures vidusskolas skolēnu dome vēlas sveikt nominācijās:

“Ģimeniskākie” – Emīlija D. ar sniegavīru ģimeni;

“Mistiskākais”- Elīza E. ar pūķi (laikam);

“Mājīgākais”- Elza G. ar savu sniega māju;

“Visminimālistiskākais” – Justīne U. ar savu sniega kaķi;

“Oriģinālākais” – Kristians B. ar savu sniega tārpu;

“Visoptimistiskākie” – Keita I. ar smaidīgajiem sniegavīriem un sniega kaķi;

“Visbaltākie” – Olivers P. ar savu sniega ģimeni;
“Vissiltākie”- Samanta G., sniegavīri ar šallēm un kaķi (īstu);

Un visbeidzot, laikā, kad mums tik ļoti pietrūkst smaidu, pozitīvu emociju un laba noskaņojuma:

Skatītāju simpātija un Grand Prix vienlaicīgi – Lauma B., ar savu jautro sniegavīru, kurš pats redz, ka mums viss ir kājām gaisā pašlaik!

Paldies par dalību, balvas un goda rakstus būs iespēja saņemt skolā, kad mums atkal būs ļauts tikties klātienē!

Cerībā, ka ziemas būs arī citus gadus un mēs varēsim atkal ieraudzīt jūsu īstenotās sniega idejas – jūsu Engures vidusskolas skolēnu dome.