Kad pirmā skolas nedēļa jau paskrējusi vēja spārniem un draugi satikti, un vasaras notikumi apspriesti, laiks atgrizties atmiņās par pirmajiem soļiem jaunajā mācību gadā. Ir tik labi, ka ir skolas fotogrāfe Adele Lujāne, kas iemūžina tik svarīgus mirkļus.

Šogad trešais septembris tika aizvadīts ar ikgadējo svinīgo gājienu ar Latvijas karogu, bet skolas vadība uz pasākumu ieradās ar mocīšiem, pirmklasnieki kā goda viesi ar autobusu. Pasākumā visi darba rūķi un izcilnieki tik cildināti un apsveikti. Un, protams, kur tad bez pārsteigumiem? Pasākuma organizatori bija parūpējušies par brīnumainu  fizikas eksperimentu priekšnesumu, kas pierāda, ka mācīties ir forši! Lai šis gads ir tieši tik pat košs un interesants ikvienā mācību stundā!

Paldies ikvienai mammai, tētim, vecmamāmiņai, vectētiņam, onkuļiem, draugiem un citiem burvīgajiem viesiem, kā arī pasākumā iesaistītajiem organizatoriem – skolotājiem, skolas administratoriem, apkopējiem, pasākuma kūrētājiem un visiem, visiem citiem, kas palīdzēja radīt mūsu bērniem šos skaistos satikšanās svētkus!

Viss skolas kolektīvs audzēkņiem vēl, protams, panākumus mācībās, bet vēljovairāk – vēlmi iegūt zināšanas un nebaidīties jautāt, ja ir neskaidras lietas.

Lai nākamās mācību nedēļas ir tik pat saulainas un krāsām piepildītas kā šīs bildes!

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas skolēnu. Līdz ar 2018.gada septembri, tā sniegs iespēju ikvienam mūsu valsts skolēnam klātienē izzināt un pieredzēt mācību programmā ietvertās Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazīt zinātniskos sniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Integrētās mācību programmas izveidei, transporta un ieejas biļešu segšanai paredzēti 13,5 miljoni (jeb 40%) no valsts simtgadei plānotā papildu finansējuma piecu gadu periodā.

„Latvijas skolas somas” finansējumu – 14 eiro skolēnam ik gadu – plānots novirzīt pašvaldībām proporcionāli skolēnu skaitam, lai tās kopā ar skolām plānotu efektīvāko līdzekļu izlietojumu.

Pērn veikts apjomīgais pētījums apliecināja, ka piektā daļa Latvijas skolēnu gada laikā nav bijuši nevienā kultūras un novadpētniecības pasākumā ārpus savas skolas – par lielākajiem šķēršļiem kultūras, dabas mantojuma un citu sasniegumu izziņā tika atzīti transporta izdevumi un biļešu cenas. Turklāt līdz šim ārpusklases aktivitātes, t.sk. kultūras un vēstures iepazīšana lielā mērā bija atkarīga no skolotāja zināšanām vai iniciatīvas līmeņa. Minētās problēmas risinās „Latvijas skolas soma”, nodrošinot finansējumu un piedāvājot metodiski precīzu, izglītojošu skolēniem apmeklējamo notikumu klāstu.

„Latvijas skolas soma” paredz, ka bērni no attālām Latvijas vietām dosies, piemēram, uz Latvijas Nacionālo teātri – vietu, kur dibināta Latvijas valsts, vērs Latvijas Nacionālā mākslas muzeja durvis, rīdzinieki apmeklēs Daugavas lokus un Rotko mākslas centru, vidzemnieki klausīsies mūziku Liepājas jaunajā koncertzālē u.tml.

„Viena no brīnišķīgākajām dāvanām valsts simtgadē, ko varam nodrošināt, ir padarīt pieejamus mūsu valstij un tautai nozīmīgus objektus mūsu bērniem, tādējādi nodrošinot, ka viņi gūst priekšstatu par mums nozīmīgām lietām,” norāda projekta „Latvijas skolas soma” patrons, Ministru prezidents Māris Kučinskis.

 

 

Visas simtgades norises veidotas, lai nostiprinātu esošās un radītu jaunas, paliekošas vērtības nākotnei, kā arī aizsāktu ilgtermiņa aktivitātes, īpašu uzmanību pievēršot bērniem un jauniešiem visos Latvijas reģionos.

„Simtgade ir impulss paliekošu vērtību radīšanai, tādēļ lielāko dāvanu valsts dzimšanas dienā vēlamies sniegt visiem Latvijas bērniem un jauniešiem. „Latvijas skolas soma” sniegs iespēja pieredzēt Latviju ikvienam bērnam neatkarīgi no dzīves vietas vai vecāku finansiālajām iespējām. Piederības sajūta savai zemei un valstij veidojas aktīvi līdzdarbojoties un piedzīvojot dabas un kultūras vērtības klātienē,” uzsver kultūras ministre Dace Melbārde.

„Šī pieeja un ieguldītais darbs ir piemērs, kas sniedz priekšstatu par nozīmīgāko pārmaiņu projektu, Latvijas izglītības sistēmas pārejai uz kompetenču apguvi, kuru skolās sāksim ieviest jau no 2018. gada. Mūsdienīga pieeja, ka mācības nenotiek tikai klasē, praktiska pieredze dod lielāku atdevi, tādēļ mēģināsim rast iespēju, lai arī pēc simtgades „Latvijas skolas soma” tiktu integrēta skolu programmā,” norāda izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Kā uzsver Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce: „Muzeja apmeklējums ir jaunas pieredzes iegūšana, kas tik būtiska ir tad, kad notiek cilvēka un viņa personības izaugšana. Ļoti gribētos, lai māksla kļūtu par jebkura jauna cilvēka augšanas procesa sastāvdaļu. „Latvijas skolas soma” veicinās biežāku arī muzeja apmeklējumu, tas ir ārkārtīgi vērtīgi, taču jāatzīst, ka lielā apmeklētāju skaita dēļ esam bijuši spiesti apmeklētājiem, tostarp skolēnu grupām, atteikt vai lūgt gaidīt rindā mēnesi uz priekšu. Tādēļ ļoti būtiski šī projekta ietvaros izvērtēt esošo muzeju un citu iestāžu kapacitāti un domāt par tās ceļšanu.”

Darbs pie projekta izstrādes Kultūras ministrijas vadībā norisinās vairāku gadu garumā. „Latvijas skolas soma” metodoloģija un starpdisciplinārā pieeja balstās Norvēģijas pieredzē, kur līdzīga iniciatīva tiek īstenota jau kopš 2001.gada, kā arī Portugāles, Lielbritānijas, Vācijas un citu valstu pieredzes analīzē. Trīs novados – Rīgā, Brocēnos un Daugavpilī – astoņās skolās ir noslēdzies pilotprojekts.

2016.gada septembrī – decembrī veiktie pilotprojekti apliecināja, ka, efektīvi plānojot finanšu resursus un darbības, iespējams panākt būtiskas izmaiņas. Piemēram, Brocēnu novadā pilotprojekta norisēs piedalījās apmēram 600 skolēnu – gandrīz visi novada vispārizglītojošo skolu skolēni, aptverot teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, laikmetīgās dejas, arhitektūras, kino, literatūras, kultūras mantojuma un sava novada iepazīšanu.

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” nepieciešamību pamato ne vien teorētiskās atziņas, bet arī vairāki veiktie pētījumi. Apkopojot vairāk nekā 670 valsts, pašvaldību un nevalstisko kultūras institūciju sniegto informāciju, izkristalizējās fakts, ka kopumā kultūras piedāvājums ir plašs, bet tas ļoti nevienmērīgi pārklāj dažādas mākslas un kultūras nozares vai segmentus. Vismazākais piedāvājums šobrīd ir no koncertorganizācijām un teātriem, kā arī dizaina, arhitektūras un dejas jomām, turklāt vēl mazāk ir tieši pusaudžu auditorijai piemērotu piedāvājumu.

Savukārt vairāk nekā 170 skolu sniegtās atbildes Latvijas Kultūras akadēmijas veiktā pētījuma ietvaros apliecina, arī esošā piedāvājuma izmantošana ir nesistemātiska un nekoordinēta; bieži vien atkarīga no skolotāja zināšanām vai iniciatīvas līmeņa, jo nav skaidra uzstādījuma, ka kultūras un vēstures iepazīšana darbībā ārpus klases ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa. Kā šķērslis parādās arī finanšu nepietiekamība, un tas viss kopā rada noteiktu skolēnu grupu diskrimināciju. Vairāk nekā 20% skolēnu mācību gada laikā nav piedalījušies nevienā ar kultūras un novadpētniecības iepazīšanu saistītā pasākumā ārpus skolas.

Lai varētu nodrošināt integrētu mācību procesu, nepieciešams radīt daudzveidīgu izglītības programmu atšķirīgiem vecumposmiem. Jaunu pakalpojumu radīšanai jau martā izsludinās Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursu tādu profesionālu mazo formu skatuves mākslas (teātra, mūzikas, dejas, cirka, vairāku jomu apvienojuma) projektu radīšanu, kas vērsti uz bērnu un jauniešu auditoriju.

Inforrmāciju sagatavoja un pēc plašākas informācijai:
Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
(Informācija ņemta no mājaslapas www.lv100.lv)

 

Mūsu Engures vidusskolas audzēkņi kopā ar pedagogu Daci Lāci arī šodien pabija skaistajā pasākumā. Lūk, ieskaties burvīgajā koncertā! Spied uz bildes 😉

Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar biedrību “Papardes zieds” īsteno izglītojošos pasākumus skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem Eiropas Sociālā fonda projekta “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakses pašvaldībās” ietvaros. Engures vidusskolas 6., 7. un 10. klases skolēniem tiks vadītas trīs nodarbības katra 90min. gara.

 

06.09.2018.

6 .un 7.klases tēma:Attiecības – attiecību veidošanās principi, veiksmīga attiecību veidošana, atbildība un cieņa attiecībās, kopīgu lēmumu pieņemšana, problēmsituāciju iespējamie risinājumi attiecībās ar draugiem, vecākiem.

10.klases tēma: Lēmums – attiecību veidošana, prasmes pieņemt lēmumus (t.sk seksuālu attiecību uzsākšanai), pašapziņa, vienaudžu un mediju ietekme, sekstings.

 

18.09.2018.

6.un 7.klases tēma: Sekstings (jeb seksuāla rakstura īsziņu un video sūtīšana, izmantojot mobilos tālruņus) – nodarbībā tiek runāts par drošību internetā, par sociālajos tīklos un aplikācijās pieejamās informācijas par lietotāju riskiem, tiek analizētas konkrētas sekstinga situācijas un sniegti padomi, kā sevi pasargāt. Izglītojošo nodarbību programmu un izdales materiālus ir veidojuši medicīnas, psiholoģijas un izglītības jomas speciālisti sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru. Nodarbības vada sabiedrības veselības speciālisti, jauniešu konsultanti. Nodarbībās tiek izmantotas neformālās izglītības metodes, veicinot iespējami aktīvu skolēnu iesaistīšanos un līdzdarbošanos.

10.klases tēma: Kontracepcija – ģimenes plānošanas un izsargāšanās nozīme, savstarpējā komunikācija attiecībās par savu un partnera veselību, jauniešiem piemērotas kontracepcijas metodes.

27.09.2018.

6. un 7.klases tēma: Pubertāte – emocionālās un fiziskās pārmaiņas pubertātes laikā, uzsverot, ka šīs pārmaiņas ir normāla un neatņemama dzīves sastāvdaļa, kā arī higiēnas nozīmi, veselīgas pašapziņas veidošanos un mediju ietekmi. Šī nodarbība notiek atsevišķi zēniem un meitenēm.

10.klases tēma: STI (seksuāli transmisīvās infekcijas) – atbildība par savu un partnera seksuālo veselību, rūpes par savu reproduktīvo veselību (t. sk. ārsta apmeklējumi), STI un izsargāšanās no tām.


Izglītojošo nodarbību programmu un izdales materiālus ir veidojuši medicīnas, psiholoģijas un izglītības jomas speciālisti sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru. Nodarbības vada sabiedrības veselības speciālisti, jauniešu konsultanti. Nodarbībās tiek izmantotas neformālās izglītības metodes, veicinot iespējami aktīvu skolēnu iesaistīšanos un līdzdarbošanos.

Līdz ar jauno mācību gadu arī pieteikšanās FLEX apmaiņas programmai 2019-20 mācību gadam ir sākusies!

Vairāk informācija lasāma ASV vēstniecības mājas lapā, lūk, šeit.

Skaistā un puķainā satikšanās ar draugiem, skolotājiem un skolu nu jau ir aiz muguras un laiks sākt plānot pirmo mācību nedēļu. Tiem, kuri nedzīvo divu soļu attālumā no skolas, noteikti būs interese par skolas autobusu sarakstu. Tāpēc, lūk, ieskaties, kā šonedēļ kursēs skolas autobuss.

Lai pirmā mācību nedēļa mierpilna un pozitīvām emocijām pilna!

Šogad mācību gads sākas 3. septembrī. Mūsu skolā tas iesāksies ar svinīgo pasākumu skolas stadionā plkst. 10:00.

Pēc pasākuma skolēni dodas kopā ar klases audzinātāju uz savu pirmo klases stundu, bet vecāki tajā laikā tiek mīļi aicināti uz tikšanos  ar skolas administrāciju skolas aktu zālē.

Gaidām visus atkal skolā!

UZ SKOLU

UZ MĀJĀM 

 

LIELAIS AUTOBUSS 

 • Lapmežciems – 8.15
 • Pie „Lindagas” – 8.20
 • Klapkalnciems – 8.30
 • Apšuciems – 8.40
 • Plieņciems – 8.50
 • Ķesterciems – 9.05
 • Engure – 9.15

 

 • plkst. 13.00 Ķesterciems – Plieņciems – Apšuciems – Klapkalnciems – Ragaciems

 

MAZAIS AUTOBUSS

 • Sēme pie veikala – 8.20
 • Lāči – 8.26
 • Spicnieki – 8.28
 • Plieņu skola – 8.32
 • Sproģi – 8.34
 • Rideļi – 8.42
 • Ezernieki– 8.47
 • Engure – 9.10
 

 • 13.00 – Rideļi – Sēme

SVEŠAIS AUTOBUSS

 • Mērsrags – 8.45
 • Bērzciems – 8.55
 •  Engure – 9.10
 • Plkst.13.00 – Bērzciems, Mērsrags

 

 

Zināšanas un prasmes – tā ir liela vērtība, tās sniedz stabilitāti dzīvē un palīdz cilvēkiem izprast sevi un pasauli ap sevi.

Svinīgs jaunā mācību gada sākums skolas stadionā 03.09.plkst. 10.00

Lai šis mācību gads ir piepildīts ar pozitīvu enerģiju, sirdsdegsmi un mīlestību!

herbstblumen-19e43918-ee60-4069-9fab-4c3ad51c201cSveiciens skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un vecākiem Zinību dienā!

Klases audzinātāji gaidīs savus skolēnus šādās telpās:

1.klase          Inga Dreimane           236.           2.stāvs

2.klase         Iveta Otmane               230.           2.stāvs

3. klase       Vita Liepiņa                   237.           2.stāvs

4.a klase      Ina Puzanova              142.            1.stāvs

4.b klase      Sarma Skujiņa             145.           1.stāvs

5.a klase      Mārīte Bērziņa             329.          3.stāvs

5.b klase      Agita Pumpure            119.            1.stāvs

6.klase         Simona Balašova        225.           2.stāvs

7.klase         Lolita Āboliņa               254.           2.stāvs

8. klase        Daiga Latve                   255.           2.stāvs

9. klase       Inese Vīksniņa               222.           2.stāvs

10.klase      Kaspars Kārkliņš         325.           3.stāvs

11.klase       Dace Lāce                    125.            1.stāvs

12.klase      Aivika Draveniece       224.           2.stāvs

Labdien, topošie mūsu skolas 1.klases skolēni un viņu vecāki!

Mīļi gaidīsim Jūs “mazās skoliņas” nodarbībās skolas gaitu uzsākšanai Engures vidusskolā

Kad?                               22. un 23. augustā

Cikos?                            No plkst. 9.30 līdz plkst.12.10

Kas jāņem līdzi?          Labs garastāvoklis un zinātkāri jautājumi

 

Nodarbības vadīs 1.klases priekšmetu skolotāji

Vecāki var vērot nodarbības

Ik pa laikam sabiedrība tiek saviļņota ar informāciju par skolu reitingiem. Šoreiz gribu informēt Engures novada iedzīvotājus par skaitļiem izglītības kvalitātes salīdzinājumam 2017./2018.m.g. par pamatu ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus 12. klasēm Tukuma, Jaunpils, Engures un Mērsraga novados. Informācija ņemta no Valsts izglītības satura centra mājas lapas https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2018/.

Skolas nosaukums Angļu valoda

 CE kopprocents

Latviešu valoda

CE kopprocents

Matemātika

CE kopprocents

Irlavas vidusskola 54,47% 47,97% 18.3%
Tukuma 2. vidusskola 59.64 % 59.11 % 30.94 %
Tukuma Raiņa ģimnāzija 72.71 % 70.02 % 35.89 %
Tumes vidusskola 33.75 % 62.61 % 24.25 %
Zemgales vidusskola 44.73 % 42.93 % 26.59 %
Jaunpils vidusskola 46.59 % 47.08 % 44.46 %
Mērsraga vidusskola 47.08 % 46.51 %  9.29 %
Engures vidusskola 68.89 % 62.91 % 38.07 %
Rīgas pilsēta 65.3 % 52.8 % 38.1 %
VALSTĪ 61.0 % 51.3 % 36.2 %

Starp astoņām Tukuma, Jaunpils, Engures un Mērsraga novadu  vidusskolām esam stabili visās pozīcijās otrajā vietā. Pārsniegti  šogad ir arī valsts vidējie rādītāji attiecīgajos mācību priekšmetos. Kvalitatīvas izglītības svarīgākais elements ir skolotājs. Skolotājam ir jāsasniedz grūti definējas rezultāts: jāpalīdz katram skolēnam realizēt savu potenciālu. Arī skolēnu spējas un talanti ir svarīgs rādītājs. Skolotāja maksimāla atbalstīšana, lai viņš varētu šo darbu veikt labi, palīdzētu skolēnam uzlabot savu potenciālu, attīstīt talantu, ir galvenais izcilas izglītības sistēmas uzdevums. Lai jaunais mācību gads veidotos par labas sadarbības paraugu  starp Engures novada pašvaldību un visām Engures novada skolām!Aicinām jauniešus izmantot iespēju attīstīt savas intereses un talantus un turpināt izglītību Engures vidusskolā labas izglītības iegūšanai!

Engures vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Kaira Egle

 

 

12.klases izlaidums notiks 30.jūnijā plkst. 13:00 Engures vidusskolas aktu zālē.

9.klašu izlaidums notiks sestdien, 16.06.2018. plkst. 16:00 Engures kultūras namā.

Noslēdzies makulatūras vākšanas maratons. Kopīgiem spēkiem esam savākuši 19.44 tonnas jeb izglābuši 272 kokus. AAS “Piejūra” vērtējumā esam ierindojušies 3. vietā vidusskolu grupā 20 vidusskolu konkurencē. Ar septembri iesākto atkal turpināsim! Paldies skolotājai Ingai Dreimanei!