• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

Žetonvakars

28/02/2018
Piektdien, 2.martā plkst. 19:00 Engures vidusskolā notiks 12.klases Žetonvakars.

SZPD konferences Tukumā rezultāti

20/02/2018
19. februārī Tukumā notika SZPD konference. No skolas tika izvirzīti un aizstāvēti 8 darbi. Trīs no tiem izvirzīti uz Zemgales reģionu. Jelgavā savus darbus gatavojas aizstāvēt Alise Evardsone, Laura Dumbre un Ivita Puzānova. Lai veicas!

SZPD konference

09/02/2018
Pirmdien, 5.februārī, skolā notika SZPD darbu konference. Tika aizstāvēti 24 darbi, no tiem 10 izvirzīti uz starpnovadu konferenci Tukumā.

FIZMIX ciemos pie mums

09/02/2018
Beidzot arī mēs sagaidījām FIZMIX pie mums ciemos!

Lepojamies!

09/02/2018
Lepojamies! Valsts 68.matemātikas olimpiādes 2.kārtā Tukuma, Jaunpils un Engures novadu konkurencē 10.klašu grupā Laurai Luīzei Dumbrei 1.vieta, 9.klašu grupā Elizabetei Liepai 3.vieta, Laurai Agnetai Pavlovskai – 5.vieta. Laura Luīze Dumbre izvirzīta uz Valsts olimpiādes 3.kārt

Sveicam deju kolektīvus salidojumā “Trakā kaza”!

26/01/2018
Šodien, 26.janvārī, nu jau tradicionāli 14. reizi Engurē notiek skolēnu deju kolektīvu salidojums “Trakā kaza”. Šogad ciemos pieteikušies 13 deju kolektīvi, lai satiktos, kopā sportotu un, protams, dejotu. Sveicam visus dalībniekus un viesus! Lai raits solis!