• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

Sveicam dejotājus!

02/04/2018
28.03. dejotāju sadancošanās pasākumā “Zemgales bļoda” 2. – 3. klašu dejo kolektīva 1. grupai 2. pakāpe! Sveicam arī skolotāju Eviju Bergmani!

Mūzikas olimpiādē zelts!

02/04/2018
Lepojamies ar Annas Marijas Vārpiņas panākumiem valsts mūzikas olimpiādē! Annai “Zelta diploms”! Paldies skolotājai Dacei Lācei.

Sveicam mūzikas olimpiādes uzvarētāju!

24/03/2018
23.martā veiksmīgs starts Annai Marijai Vārpiņai. Reğionālajā mūzikas olimpiādē iegūta 2. vieta. Annas un skolotājas Daces kopdarbs vainagojies panākumiem.

Lepojamies!

24/03/2018
23.marts ir  ļoti veiksmīga diena Laurai, Ivitai un Alisei. Reğiona SZPD konferencē Laurai 1.vieta, Ivitai un Alisei atzinības. Visas trīs meitenes izvirzītas uz valsts konferenci. Gandarītas par paveikto ir arī skolotājas Ilze Kalnozola, Lolita Āboliņa un Sarma Skujiņa. Apsveicam!

LPPSP 2018

23/03/2018
Sestdienā pirms brīvdienām Engures vidusskolas skolēnu padomes pārstāves Laura un Katrīna piedalījās skolu pašpārvalžu saietā Rīgā. Meitenes ir iedvesmotas un gatavas gāzt kalnus. Cerēsim, ka šis entuziasms ir lipīgs un aplipinās arī pārējos padomes darboņus.

Vai es spēju būt uzņēmējs?

23/03/2018
Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” ietvaros 9. martā 10. – 12. klašu skolēniem notika nodarbība “Vai es spēju būt uzņēmējs?”. Nodarbību vadīja karjeras konsultante Jolanta Priede. Nodarbības laikā jaunieši centā