• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

Atvērto durvju dienas jaunajiem pirmklasniekiem

07/03/2018
Engures vidusskola aicina nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus uz Atvērto durvju dienām! 14.martā plkst. 18:00 – skolas administrācija un skolotāji aicina uz tikšanos pirmklasnieku vecākus. 8. maijā plkst. 10:05 – bērnu dārza 6- gadīgo grupas audzēkņus, kopā ar audzinātā

Lepojamies!

05/03/2018
5.martā Slampē notika Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu skatuves runas konkurss. Mūsu skolu pārstāvēja Ernests Pekuless, Roberts Šivars, Emīls Amsils, Laura Pavlovska. Esam gandarīti par paveikto- Ernestam, Robertam, Emīlam 1. pakāpes diploms, Laurai 2. pakāpe. Ernests un Rober

Godam nopelnīts 1. pakāpes diploms!

01/03/2018
1.martā mūsu jaunākajam deju kolektīvam pirmā atbildīgā uzstāšanās – dalība deju pasākumā “Būšu liels”. Godam nopelnīts 1. pakāpes diploms!

Žetonvakars

28/02/2018
Piektdien, 2.martā plkst. 19:00 Engures vidusskolā notiks 12.klases Žetonvakars.

SZPD konferences Tukumā rezultāti

20/02/2018
19. februārī Tukumā notika SZPD konference. No skolas tika izvirzīti un aizstāvēti 8 darbi. Trīs no tiem izvirzīti uz Zemgales reģionu. Jelgavā savus darbus gatavojas aizstāvēt Alise Evardsone, Laura Dumbre un Ivita Puzānova. Lai veicas!

SZPD konference

09/02/2018
Pirmdien, 5.februārī, skolā notika SZPD darbu konference. Tika aizstāvēti 24 darbi, no tiem 10 izvirzīti uz starpnovadu konferenci Tukumā.