Engures vidusskolas jaunumi

Patriotu diena

02/12/2013
Novembris ir īpašs mēnesis, kad atzīmējam Latvijas svētkus – iededzam svecīti, atgādinām sev par mūsu valsti un  sirdīs sajūtam īpaši patriotisku noskaņu. Šī gada 29.novembrī Engures vidusskolā tika rīkota Patriotu diena. Tā tiek organizēta jau otro gadu kā viena no skolas tradīcijām.

Uzvarētāji zīmējumu konkursā 2014.gada kalendāram

29/11/2013
Ir noslēdzies skolēnu zīmējumu konkurss „Sargāsim Latvijas floru un faunu”. Konkursu jau ceturto gadu pēc kārtas rīko SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, lai veicinātu skolēnu izglītošanu par vides aizsardzību, aicinātu bērnus un jauniešus rūpēties par dabas resursu

Vecāku diena

26/11/2013
Cienījamie vecāki! Gaidīsim jūs uz gadskārtējo skolas vecāku dienu š.g. 5. decembrī! 8:20 – 15:15 – stundu apmeklējumi pēc klašu stundu sarakstiem; 16:00 – 18:00 – individuālas sarunas ar skolotājiem, iespēja tikties ar skolas logopēdu, psihologu, speciālo peda

Vienoti sērās

24/11/2013
Pārtrūka stīga, apklusa dziesma, Apdzisa zvaigznes, saira sapņi. Viss tas notika pēkšņi un strauji. Pielijis sāpju un asaru trauks. Sērojam kopā ar Zolitūdes traģēdijas bojā gājušo tuviniekiem.

Konkurss „Latvija – mūsu drošās mājas”

24/11/2013
Š. g. oktobrī Engures vidusskolas datorgrafikas pulciņa skolēni piedalījās Latvijas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursā „Latvija – mūsu drošās mājas”, kuru organizēja Latvijas Republikas Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, UNESCO Latvij

Manai, Tavai, mūsu Latvijai 95.

17/11/2013
  Pār arāja arumu skan cīruļbalss, pār kuģa arumu skan kaijas balss, bet nezin balsis tās, ka kopā sasietas tās vienā mezglā – latvietī.