• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

Mykoob mācību sociālais tīkls

01/09/2011
LEJUPLĀDES: Vecākiem – lietotāja rokasgrāmata; Skolotājiem – lietotāja rokasgrāmata; Labdarība – mūsu skola 9.martā saņēma Mykoob datoru ziedojumu; relīze. Skolas var pāriet uz elektroniskajām sistēmām – IZM informatīvais izdevums.

Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekts

01/08/2011
„Baltijas jūras krastā – atšķirīgais un kopīgais dzīves stilā” („At the Shore of the Baltic Sea – Differences and Similarities in the Way of Life”) Projekta līguma numurs 2011 – 1 – DE3 –COM06 – 189143 Projekta partnerības skolas: Koordinators: Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Greifswa