• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

Ar pavasari azotē

20/04/2012
14.aprīlī no Vācijas atgriezās Engures vidusskolas Comenius projekta dalībnieku grupa sešu 10. – 11.klašu skolēnu sastāvā – Agija Balode, Teodors Macpans, Kaudija Gadišķe, Mārtiņš Balodis, Endija Lepere, Katrīna Mitrofānova un pavadošie svešvalodu skolotāji Arta Šteinberga, Lolita Ābo

Skolas padomes sastāvs

22/02/2012
2012./2013.m.g. Vārds, uzvārds pārstāvniecība  Iveta Celkarte no 1.kl. vecākiem  Arnita Freināte no 1.kl. vecākiem  Kaspars Kārkliņš  no 2.kl. vecākiem  Liene Rieksta no 2.kl. vecākiem  Ivo Ozoliņš no 3. kl. vecākiem  Iva Kristovica  no 4.a kl. vecākiem  Līga Grīnvalde no 4.b kl. vecā

Projekta dalībnieki

30/10/2011
1. Endija Lepere            10.kl. 11. Laura Ozoliņa        10.kl. 2. Katrīna Mitrofānova    10.kl. 12. Agija Balode           9.kl. 3. Klaudija Gadišķe        10.kl. 13. Anda Anmane          9.kl. 4. Sintija Beļinska         10.kl. 14. Krista Pētersone     10.kl. 5. Krista Ķīse      

Mykoob mācību sociālais tīkls

01/09/2011
LEJUPLĀDES: Vecākiem – lietotāja rokasgrāmata; Skolotājiem – lietotāja rokasgrāmata; Labdarība – mūsu skola 9.martā saņēma Mykoob datoru ziedojumu; relīze. Skolas var pāriet uz elektroniskajām sistēmām – IZM informatīvais izdevums.

Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekts

01/08/2011
„Baltijas jūras krastā – atšķirīgais un kopīgais dzīves stilā” („At the Shore of the Baltic Sea – Differences and Similarities in the Way of Life”) Projekta līguma numurs 2011 – 1 – DE3 –COM06 – 189143 Projekta partnerības skolas: Koordinators: Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Greifswa