• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

FIZMIX ciemos pie mums

09/02/2018
Beidzot arī mēs sagaidījām FIZMIX pie mums ciemos!

Lepojamies!

09/02/2018
Lepojamies! Valsts 68.matemātikas olimpiādes 2.kārtā Tukuma, Jaunpils un Engures novadu konkurencē 10.klašu grupā Laurai Luīzei Dumbrei 1.vieta, 9.klašu grupā Elizabetei Liepai 3.vieta, Laurai Agnetai Pavlovskai – 5.vieta. Laura Luīze Dumbre izvirzīta uz Valsts olimpiādes 3.kārt

Sveicam deju kolektīvus salidojumā “Trakā kaza”!

26/01/2018
Šodien, 26.janvārī, nu jau tradicionāli 14. reizi Engurē notiek skolēnu deju kolektīvu salidojums “Trakā kaza”. Šogad ciemos pieteikušies 13 deju kolektīvi, lai satiktos, kopā sportotu un, protams, dejotu. Sveicam visus dalībniekus un viesus! Lai raits solis!

Piedalies Ēnu dienās 2018!

21/01/2018
Šogad Ēnu dienas norisināsies  14.februārī. Arī tu esi aicināts piedalīties. Skatīt vakances un pieteikties šeit Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 st

Apsveikumi svētkos

25/12/2017
Skolas kolektīvs gan sveic, gan arī saņem jaukus apsveikumus. Sveicienu elektronisko versiju skatīt šeit.

Sveicam svētkos!

21/12/2017
Engures vidusskolas kolektīvs sveic visus svētkos!