• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

Atvērto durvju diena jaunajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem

18/04/2017
Engures vidusskola aicina jaunos pirmklasniekus un viņu vecākus uz atvērto durvju dienu 2017.gada 20. aprīlī. 10.00 bērnu dārza 6- gadīgo grupas audzēkņiem, kopā ar audzinātājām Daci Noviku un Sarmīti Lāci, iespēja apmeklēt mācību stundu pie topošās klases audzinātājas Iveta Otmanes,

Par CE rezultātiem 2015./2016.m.g.

17/04/2017
Pētījums par centralizēto eksāmenu rezultātiem: https://blis.lps.lv/lv/publikacijas/petijumi/235-centralizeto-eksamenu-rezultatu-analize-par-2015-2016-macibu-gadu

Aicinām 2017./2018. m.g. pirmklasnieku vecākus uz tikšanos

05/04/2017
Šā gada 20. aprīlī plkst.18.00 Engures vidusskolas aktu zālē skolas administrācija un sākumskolas skolotājas aicina 2017./2018. m.g. pirmklasnieku vecākus uz tikšanos. Gaidīsim!  

Sveicam aušanas pulciņa dalībniekus un skolotāju Agitu Pumpuri!

03/04/2017
Sveicam aušanas pulciņa vadītāju Agitu Pumpuri un pulciņa dalībnieces ar panākumiem konkursā “Latvijas toņi un pustoņi” Zemgales reģionā! Rūtas Skujiņas, Ksenijas Semjuelas Ikotas, Anabellas Barkovas, Alisas Bistrenkovas, Helēnas Cīrules, Vikas Viktorijas Ņemcevas kopdarbs

Dižkoku meklēšana Engurē

03/04/2017
Kopā ar Gunti Eniņu meklējam dižkokus Engurē! Paldies Agneses un Kristapa vecākiem par radīto iespēju tikties ar erudītāko dižkoku pētnieku Latvijā.

Sveicam Annu Mariju Vārpiņu un Loti Freināti!

03/04/2017
Apsveicam! Zemgales reģiona mūzikas olimpiādē Annai Marijai Vārpiņai 3. vieta, Lotei Freinātei 4. vieta.