• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

Izlaidums 9.klasei

05/06/2017
9. klašu izlaidums notiks sestdien, 10.jūnijā, plkst. 16:00 Engures kultūras namā.

Mācību gada noslēguma pasākums

31/05/2017
Beidzot, beidzot, beidzot! Lai dzīvo vasaras brīvdienas! Goda raksti un atzinības raksti izdalīti, Gada skolēni dažādās jomās noskaidroti. Lepojamies ar Annu Mariju Vārpiņu un Helēnu Skuju kā Engures vidusskolas Gada skolēniem 2017. Gada klases titulu par izaugsmi mācību darbā saņēmuš

Olimpiskais kliņģeris

30/05/2017
Skolā uzsākta jauna tradīcija – Olimpiskais kliņģeris. Direktore uz kliņģeri aicina visus mācību olimpiāžu dalībniekus, lai pateiktu paldies par ieguldīto darbu un motivētu būt tikpat zinātkāriem arī turpmāk. 30.maijā plkst. 9:00 skolas aktu zālē uz Olimpisko kliņģeri tiek aicin

Sporta diena

29/05/2017
Mācību gads noslēdzas ar Sporta dienu, kura gan klases, gan individuāli savstarpēji sacenšas par labākajiem sasniegumiem dažādās sporta disciplīnās.  Vairāk attēli galerijā.

Sveicam mūsu burātāju Lauru Ozoliņu!

26/05/2017
Šī gada 19.-21. maijā vienā no Lietuvas skaistākajām vietām Kuršu kāpā – Nidā – norisinājās Lietuvas Kausa posms burāšanā jauniešiem. Jau kādu laiku Latvijas burātāju vidū šīs sacensības tiek dēvētas par sezonas atklāšanu. Mūsu skolas skolniece Laura Ozoliņa (Usmas jahtklubs) sa

Sveicam čaklos makulatūras vācējus!

19/05/2017
Čaklākie makulatūras vācēji Laumu dabas parkā pulcējās uz sezonas noslēguma pasākumu. Engures vidusskolai 4.vieta. Nav slikti, no nociršanas esam pasargājuši nelielu birzīti. Malači!