• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

Vieglatlētikas diena

17/05/2017
17.maijs – Vieglatlētikas diena. Lapmežciemā tikās novada skolu komandas, lai draudzīgā cīņā noskaidrotu, kura ir vissportiskākā skola. 4.  un 5. klase pierāda, ka Engures vidusskola ir vissportiskākā skola Engures novadā! Vairāk attēli Galerijā.

Sestdien nākam uz skolu!

11/05/2017
Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 342 “Par darbadienas pārcelšanu 2017. gadā” valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, pārcelta darbadiena no piektdienas, 2017. gada 5. maija, uz sestdien

Pēdējais zvans

11/05/2017
13.maijā plkst. 11:05 skolas aktu zālē skanēs pēdējais zvans 9.ab un 12.klasei. Uz pasākumu aicināti visi skolēni un skolotāji.  

Ielūgums uz Ģimenes dienas pasākumu

09/05/2017
15.maijā Engures vidusskolas saime aicina vecākus un vecvecākus uz Ģimenes dienas pasākumu  “Mēs kopā … “. No plkst. 17:00 – 18:00 radošās aktivitātes. Plkst. 18:00 svētku koncerts. Laipni lūgti!  

Atvērto durvju diena jaunajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem

18/04/2017
Engures vidusskola aicina jaunos pirmklasniekus un viņu vecākus uz atvērto durvju dienu 2017.gada 20. aprīlī. 10.00 bērnu dārza 6- gadīgo grupas audzēkņiem, kopā ar audzinātājām Daci Noviku un Sarmīti Lāci, iespēja apmeklēt mācību stundu pie topošās klases audzinātājas Iveta Otmanes,

Par CE rezultātiem 2015./2016.m.g.

17/04/2017
Pētījums par centralizēto eksāmenu rezultātiem: https://blis.lps.lv/lv/publikacijas/petijumi/235-centralizeto-eksamenu-rezultatu-analize-par-2015-2016-macibu-gadu