• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

12.klases izlaidums

18/06/2018
12.klases izlaidums notiks 30.jūnijā plkst. 13:00 Engures vidusskolas aktu zālē.

9.klašu izlaidums

14/06/2018
9.klašu izlaidums notiks sestdien, 16.06.2018. plkst. 16:00 Engures kultūras namā.

3.vieta makulatūras vākšanas maratonā!

30/05/2018
Noslēdzies makulatūras vākšanas maratons. Kopīgiem spēkiem esam savākuši 19.44 tonnas jeb izglābuši 272 kokus. AAS “Piejūra” vērtējumā esam ierindojušies 3. vietā vidusskolu grupā 20 vidusskolu konkurencē. Ar septembri iesākto atkal turpināsim! Paldies skolotājai Ingai Dreimanei!

Prāta spēles

30/05/2018
Šodien stundu sarakstā izmaiņas. Mācību stundu vietā prāta spēļu stundas. Bija interesanti!

Mācību gada noslēguma pasākums “Gada balva”

30/05/2018
31.maijā, mācību gada pēdējo dienu sāksim ar klases stundu 8:20, lai saņemtu liecības. Pēc tam plkst. 9:30 mācību gada noslēguma pasākums  “Gada balva”  skolas stadionā. Pēc pasākuma skolas autobusi kursēs plkst. 11:30 Vasaras brīvbdienas var sākties!

Lepojamies!

25/05/2018
Lepojamies ar 1. – 4. klašu kori, kuri sākumskolēnu koru festivālā “Satikšanās 2018” ieguvuši 1. pakāpi!