• Engures Vidusskola
    1806. gadā pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Tā bija baznīcas (draudzes) skola (1806.-1899.), kurā mācījās lasīt, apguva katķismu (katehismu)
  • ENGURES VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANA
    Engures vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē. Jāiesniedz šādi dokumenti: – izziņa par apgūto izglītības programmu 5.g. un 6.g. bērnu obligātai sagatavošanai skolai; – vecāku vai aizbildņu iesniegums; – dzimšanas apliecības oriģināls
  • ENGURES SKOLAI 210
    2016.gada 10.septembrī Engurē salidojumā pulcējās visu Engures skolu absolventi, audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

Engures vidusskolas jaunumi

Skolotājdienas jaunumi

09/10/2017
6. septembrī Engures vidusskolā tika atzīmēta Skolotāju diena. Šoreiz skolas administrācijas vietā stājās 12. klase, bet klasēs stundas vadīja vecāki, vecvecāki, skolēnu tantes un tēvoči. Paldies Baibai un Aivim Dorņiem, Visvaldim Auseklim, Līgai un Jurim Visockiem, Vijai Veitai, Norm

Sveiciens Skolotāju dienā!

01/10/2017
 Sveiciens visam skolotāju kolektīvam svētku dienā! Jūsu pašaizliedzīgais darbs jauniešu izglītošanā un audzināšanā ir nenovērtējams. Paldies Jums! Lai Jums veselība, izturība, radošs gars, gandarījums un lepnums par saviem skolēniem!  Sveiciens arī bijušajiem un topošajiem skolotājie

Skolas autobusu kursēšanas grafiks no 11.septembra

09/09/2017
Skolas autobuss no 11.septembra UZ SKOLU  UZ MĀJĀM  LIELAIS AUTOBUSS ·  Lapmežciems – 7.30 ·  Pie „Lindagas” – 7.35 ·  Klapkalnciems – 7.40 ·  Apšuciems – 7.45 ·  Plieņciems – 7.50 ·  Ķesterciems – 8.00 ·   Engure – 8.15 ·  plkst.16.10 Ķesterciems – Plieņciems – Apšuciems – Klap

Skolas autobusu kursēšanas grafiks 4.09.- 8.09.

02/09/2017
Skolas autobuss   no 4.-8.septembrim UZ SKOLU  UZ MĀJĀM  LIELAIS AUTOBUSS ·  Lapmežciems – 7.15 ·  Pie „Lindagas” – 7.20 ·  Klapkalnciems – 7.30 ·  Apšuciems – 7.40 ·  Plieņciems – 7.50 ·  Ķesterciems – 8.05 ·   Engure – 8.15 ·  plkst.15.20 Ķesterciems – Plieņciems – Apšuci

Klašu sadalījums

30/08/2017
Klases audzinātāji gaidīs savus skolēnus šādās telpās: 1.klase          Iveta Otmane            230.               2.stāvs 2.klase          Vita Liepiņa              237.                2.stāvs 3.a klase      Ieva Orste                   148.               1.stāvs 3.b klase      Inga

Svinīgs jaunā mācību gada sākums skolas stadionā 01.09.plkst. 10.00

30/08/2017
Zināšanas un prasmes – tā ir liela vērtība, tās sniedz stabilitāti dzīvē un palīdz cilvēkiem izprast sevi un pasauli ap sevi. Svinīgs jaunā mācību gada sākums skolas stadionā 01.09.plkst. 10.00 Lai šis mācību gads ir piepildīts ar pozitīvu enerģiju, sirdsdegsmi un mīlestību! Sveiciens